Figure 2 - uploaded by Nils Eckardt
Content may be subject to copyright.

Source publication
Article
Full-text available
›Using resistance training on unstable supports or with instability devices athletes aim to prepare their neuromuscular system for sudden and unforeseen impairments in equilibrium impeded by the environment or through sports partners. In contrast to athletes, older adults aim to avoid such situations impeded by instability to reduce a possible risk...

Context in source publication

Context 1
... states of equilibrium may be conceptualized on a continuum between stable and unstable states of equilibrium as endpoints (Figure 1). While machine training may be envisioned as a prototypical example with exercises in stable states of equilibrium lifting loads on a balance beam would be an opposite example for an exercise in a rather unstable state of equilibrium ( Figure 2). For exercises in metastable states of equilibrium, subjects continuously aim to maintain balance. ...

Similar publications

Article
Full-text available
Considering the negative impact of obesity on neuromuscular and immune systems, we sought to compare the effects of a 10-week resistance training (RT) program on muscle quality index (MQI), muscle strength, functional capacity, and immunoglobulins in older women with and without obesity. Thirty-nine older women participated in the present study (ag...
Article
Full-text available
Objective: We performed a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials (RCTs) assessing the effect of resistance training in older adults on insulin sensitivity. Methods: Cochrane, Embase, PubMed, Web of Science and EBSCO were searched from inception to April 2021. We integrated randomized controlled trials published in Engli...

Citations

Chapter
Full-text available
Kalça kırıkları özellikle ileri yaştaki hastalarda mortalite ve morbiditeye neden olduğundan önemli bir halk sağlığı sorunu oluşturmaktadır (1). Gelecekteki kalça kırığı hastalarının sayısının tahmin edilmesi, sağlık ve sosyal hizmetler üzerindeki artan yüke, özellikle de dünyada eşi benzeri görülmemiş hızlı artışların görüleceği bölgelerde mümkün olduğunca hazırlıklı olmak için gereklidir. Osteoporotik kalça kırıkları tipik olarak yaşlı popülasyonda meydana gelir ve düşük enerjili travmalardan (örneğin basit düşme) kaynaklanır. Birleşik Krallık Ulusal Kalça Kırığı Veri Tabanı’ndan yayınlanan en son rapor, kalça kırıklarının %91,6'sının 70 yaşın üzerindeki hastalarda meydana geldiğini ve çoğunluğunun (%72) kadın olduğunu ortaya koymaktadır (2). Bu dağılım, düşme olasılığının artmasını yansıtmaktadır. 65 yaş üstü üç kişi her yıl düşer, ve ilerleyen yaşla birlikte osteoporoz olur (3). Kalça kırığı geçirenlerde sıklıkla önemli komorbiditeler örnektir (4). Hasta genellikle kalça ağrısı ve ağırlık verememe ile başvurur. Etkilenen bacak kısaltılabilir ve dışa doğru döndürülebilir.