Source publication
Article
Full-text available
Günümüzde, pazar bölümlendirme ve hedef pazar stratejilerinin belirlenmesi işletmelerin yerine getirmesi gereken en önemli faaliyetleri arasında yer aldığı görülmektedir. Bu sayede işletmelerin hedef kitleye ulaşmasının önü açılırken aynı zamanda stratejik pazarlama hedeflerinin belirlenmesi de kolaylaşacaktır. Son dönemde konaklama işletmelerinin...

Similar publications

Article
Full-text available
Bu makalede Felin Dermatoloji grubumuz adına bazı sorumlu yazarlar olarak son dönemlerde giderek artan sayıda nörolojik bulgusu mevcut kedilerde bu önemli soruna işaret ederek, çözüm önerilerinde bulunmak istedik. Konuya ilişkin çalışmalarımız burada ön çalışma bulguları olarak aktarılan ve serbest klinisyenlere yol göstermesi açısından yazıldığı h...
Article
Full-text available
Toprak dünya üzerinde en önemli doğal kaynaklardan biridir. Son elli yıl içerisinde toprağın degradasyonunu belirleme adına dünya çapında yoğun bir çaba sarf edilmektedir. Bu çalışma da Karadağ’ın (Fethiye) güneyinde Akçay Havzası’nda RUSLE yöntemi ile toprak kaybını hesaplayan ve Sayısal Yükselti Modeli (SYM) verilerini yöntem kapsamında karşılaşt...
Article
Full-text available
Bu çalışmada ülkemizdeki işletmelerin %95’ini oluşturan aile şirketlerinin “girişimcilik derecesi - finansal performans” ilişkisini düzenleyici etkisi incelenecektir. Uluslararası literatürde aile şirketlerinin inovasyon ve değişimi destekleyen bir yapısı olduğu savunulmaktadır. Benzer şekilde, aile şirketi olmayan kurumlar ile karşılaştırıldığında...
Article
Full-text available
Son yıllarda “bilinçli farkındalık” konusunda yapılan bilimsel yayınlara ilginin gittikçe arttığı görülmektedir. Yapılan araştırmalar, bilinçli farkındalığın, bireylerin fiziksel ve psikolojik sağlıkları üzerinde pek çok pozitif etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ancak bilinçli farkındalığın iş bağlamı ve çalışanlar üzerindeki etkilerine duyulan...
Book
Full-text available
Doğal ortam ve insan arasındaki etkileşim bilimin temel konularından biridir. Her iki olgu da bu etkileşimin izlerini taşımaktadır. İklim gerek bireyleri gerekse de toplulukları şekillendiren doğal güçlerin başındadır. İklim sadece fiziksel çevrenin şekillenmesinde değil; insanoğlunun yaşamı ve her türlü sosyal, ekonomik faaliyeti üzerinde de öneml...