Similar publications

Preprint
Full-text available
informe de resultados del conteo de aves de celaque y zonas aledañas
Working Paper
Full-text available
På vegne av Oppland fylkeskommune har Østlandsforskning gjennomført en spørreundersøkelse om folkehelse og levekår i Oppland. Bakgrunnen for undersøkelsen er at Oppland fylkeskommune ønsker å få mer kunnskap om hvordan det er å leve og bo i Oppland. Livskvalitet, trivsel, tilhørighet, inkludering, sosiale og miljømessige forhold, livsstil, levestan...
Book
Full-text available
Rektorers uppfattningar om undervisningens villkor och en skola på vetenskaplig grund En uppföljande enkätstudie till undersökningen Lärares planering och efterarbete av lektioner: Infrastrukturer för kollegialt samarbete och forskningssamverkan
Book
Full-text available
Om småbarn og skjermbruk. En undersøkelse om barnehagebarns bruk av skjermmedier, - i barnehagen og i hjemmet.