Figure 5 - uploaded by Liisa Uusitalo
Content may be subject to copyright.
asymmetric value function of prospect theory.

asymmetric value function of prospect theory.

Context in source publication

Context 1
... are also more willing to take higher risks in order to prevent losses than to gain wins. This can be illustrated by a kinked value curve called 'Prospect theory' (Figure 5). Several other framing ex- amples are described by Tversky & Kahneman and Elster 48,49 . ...

Similar publications

Article
Full-text available
Siyasi yapıdaki güçsüzlükleri neticesinde birtakım ticari imtiyazlar ile ayakta tutulmaya çalışılan Osmanlı Devleti, mevcut sanayisinin gelişmemiş olması, ürün çeşitliğinin azlığı gibi nedenlerle giderek yarı sömürge haline gelmiş ve sanayileşen ülkelerin açık pazarı olmuştur. Osmanlı Devleti’nin Batı ülkeleri için pazar olarak açılmasının ve Avrup...

Citations