Figure - uploaded by Artur Parys
Content may be subject to copyright.
Wykres 5. Liczba wypłaconych świadczeń z państwowej pomocy społecznej (Vyplacené dávky stát-ní sociální podpory -Příspěvek na bydleni) w Brnie i Ostrawie w latach 2012-2018

Wykres 5. Liczba wypłaconych świadczeń z państwowej pomocy społecznej (Vyplacené dávky stát-ní sociální podpory -Příspěvek na bydleni) w Brnie i Ostrawie w latach 2012-2018

Source publication
Article
Full-text available
Artykuł dotyczy implementacji koncepcji mieszkalnictwa społecznego w Republice Czeskiej (uwarunkowania powstania koncepcji i jej rozwoju, przyjęte zasady oraz skutki wdrożenia w życie). Koncepcja mieszkalnictwa społecznego Republiki Czeskiej na lata 2015-2025 jest dokumentem ramowym określającym kierunek tworzenia systemu mieszkalnictwa społecznego...