42: White River mammals. A) Archaeotherium, an entelodont; skull and restoration. Skull about 6.5 centimeters (2 feet) long; body 1.4 meters (4.5 feet) tall at the shoulder. B) Merycoidodon, an oreodont; skull and restoration. Body about 1.4 meters (4.5 feet) long. C) Poebrotherium, a proto-camel; skull and restoration. Skull about 13 centimeters (5 inches) long; body about 90 centimeters (3 feet) tall. D) Mesohippus, an early horse; skull and restoration. Body about 60 centimeters (2 feet) tall. 

42: White River mammals. A) Archaeotherium, an entelodont; skull and restoration. Skull about 6.5 centimeters (2 feet) long; body 1.4 meters (4.5 feet) tall at the shoulder. B) Merycoidodon, an oreodont; skull and restoration. Body about 1.4 meters (4.5 feet) long. C) Poebrotherium, a proto-camel; skull and restoration. Skull about 13 centimeters (5 inches) long; body about 90 centimeters (3 feet) tall. D) Mesohippus, an early horse; skull and restoration. Body about 60 centimeters (2 feet) tall. 

Similar publications

Article
Full-text available
Article
Full-text available
Aan het einde van de jaren tachtig van de vorige eeuw boden ongeveer twintig groeves t.b.v. de commerciële zand-en grindwinning in Itterbeck-Uelsen een spectaculaire blik in de opbouw van de gelaagdheid en de stand van glaciotektonische structuren in het stuwwallencomplex (Af b. 1). Ook tegenwoordig is het nog steeds mogelijk om sedimenten, fossiel...