Figure 1 - uploaded by Oral Saulters
Content may be subject to copyright.
The Three Pillars of Sustainability (University of Michigan Sustainability Assessment, 2002).

The Three Pillars of Sustainability (University of Michigan Sustainability Assessment, 2002).

Source publication
Conference Paper
Full-text available
Communities all over the world are grappling with the direct and indirect consequences of climate change,overexploitationof natural resources, impactsto biodiversity,and increasing poverty. Our unsustainable consumption practices are at the heart of all of these problems. The Indiana University community is no exception and green purchasing/sustain...

Context in source publication

Context 1
... purchasing decision represents a key opportunity to mindfully affect a web of nested systems (economic, social, and environmental)-the triple bottom line of sustainability as illustrated in Figure 1. Rather than acting on impulse or inertia, we can act consciously in determining whether we truly need to make the particular purchase or not (reduce); and if so, what our options are-for example, selecting a product derived from reused, recycled, sustainable or unsustainable processes. ...

Similar publications

Conference Paper
Full-text available
This paper aims to provide an assessment of the green agriculture policies and strategies in the Philippines. It looks at the challenges and opportunities in implementing green agriculture aspirations, the approaches being taken, and identify gaps between green agriculture aspirations and institutional capacity to apply or transfer green agricultur...
Article
Full-text available
Environmentally sound technologies are a key to reduce resource use and environmental impact. The paper reviews the state of knowledge of an analysis tool, life cycle assessment (LCA), by addressing three issues: 1) methodological foundations of LCA, 2) lifecycle inventory modeling, and 3) environmental performance indicators for wood supply system...
Chapter
Full-text available
Water pollution found in major rivers in Brazil has its origin from urban sewage discharges and industrial effluent, carried out by small streams and rivers crossing cities. Therefore, studies related to hydrographic micro-basins offer the opportunity to establish environmental management strategies for restoring water resources, based on diagnosis...
Article
Full-text available
Environmental issues are now at the heart of the debates concerning the evolution of dairy production systems. The challenge of the next few years lies in supplying dairy products while insuring social, economic and environmental performances, to improve sustainability of production systems. Regarding the environment, particular attention must be p...
Article
Full-text available
Incorporating sustainability in business processes has extended its scope from a supply chain or life cycle perspectives to highly, technical engineering designs of products and processes. Streamlining of opportunities for possible integration of sustainability and business process has shown an overwhelming increase of research interests in current...

Citations

Article
Full-text available
on yıllarda gerek Dünya’da gerek Türkiye’de meydana gelen yangınlar, seller, şiddetli kasırgalar gibi doğal afetler artmakla birlikte çevreyi tehdit etmektedir. Bu felaketler doğal sistemin bozulduğunu ve ciddi çevre sorunlarının oluştuğunu göstermektedir. İklim değişikliğiyle artış gösteren ve doğal çevreye zarar veren bu sorunların oluşmasında yapılı çevrenin de büyük bir etkisi vardır. Doğal çevreye zarar veren ve çevreyi kirleten yapılaşmalar artmaktadır. Doğal ekosistemin dengesini bozan bu yapılaşmaların önüne geçmek için bina tasarımların ve uygulamaların çevreye duyarlı olmasına önem verilmelidir. Çalışmada iklim değişikliği karşısında sürdürülebilir binaların önemi vurgulanırken bütünleşik tasarımın sürdürülebilir binaları oluşturmada ne kadar etkili olduğu üzerinde durulmuştur. Entegre tasarımı sağlamak ve proje aşamasında analizler yapmak için Yapı Bilgi Modellemesi (BIM)’in potansiyel faydaları ele alınmıştır. BIM tasarımın ilk adımından itibaren multidisipliner bir çalışmayla sistemler arası etkileşime dayalı bütünleşik bir yaklaşımla binanın bir bütün olarak performansının optimize edilmesini sağlamaktadır. Sürdürülebilir tasarımı destekleyen BIM uygulamalı analiz çeşitleri açıklanmıştır. Bu analizler için yapılan simülasyonlar daha sürdürülebilir yüksek performans sağlayan binalar belirlemekte ve ilkim değişikliğinin etkisini azaltmaktadır. Sonuç olarak iklim krizini önlemek veya etkisini azaltmak için sürdürülebilir binalar bütünleşik bir sistemle tasarlanıp proje aşamasında BIM destekli yazılımlar ve analiz araçların kullanılması teşvik edilmelidir. Binaların performanslarını değerlendirmek için BIM destekli analiz yazılımlarının mimari tasarımın farklı aşamalarına entegre edilmesi önerilmektedir. Böylece kullanıcıların sağlık ve konforunu korumanın yanında kaynakların da korunup gelecek nesillere aktarılması sağlanabilir.
Article
Son yıllarda gerek Dünya’da gerek Türkiye’de meydana gelen yangınlar, seller, şiddetli kasırgalar gibi doğal afetler artmakla birlikte çevreyi tehdit etmektedir. Bu felaketler doğal sistemin bozulduğunu ve ciddi çevre sorunlarının oluştuğunu göstermektedir. İklim değişikliğiyle artış gösteren ve doğal çevreye zarar veren bu sorunların oluşmasında yapılı çevrenin de büyük bir etkisi vardır. Doğal çevreye zarar veren ve çevreyi kirleten yapılaşmalar artmaktadır. Doğal ekosistemin dengesini bozan bu yapılaşmaların önüne geçmek için bina tasarımların ve uygulamaların çevreye duyarlı olmasına önem verilmelidir. Çalışmada iklim değişikliği karşısında sürdürülebilir binaların önemi vurgulanırken bütünleşik tasarımın sürdürülebilir binaları oluşturmada ne kadar etkili olduğu üzerinde durulmuştur. Entegre tasarımı sağlamak ve proje aşamasında analizler yapmak için Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) ele alınmıştır. BIM tasarımın ilk adımından itibaren multidisipliner bir çalışmayla sistemler arası etkileşime dayalı bütünleşik bir yaklaşımla binanın bir bütün olarak performansının optimize edilmesini sağlamaktadır. Sürdürülebilir tasarımı destekleyen BIM uygulamalı analiz çeşitleri açıklanmıştır. Bu analizler için yapılan simülasyonlar daha sürdürülebilir yüksek performans sağlayan binalar belirlemekte ve ilkim değişikliğinin etkisini azaltmaktadır. Sonuç olarak iklim krizini önlemek veya etkisini azaltmak için sürdürülebilir binalar bütünleşik bir sistemle tasarlanıp proje aşamasında BIM destekli yazılımlar ve analiz araçların kullanılması teşvik edilmelidir. Binaların performanslarını değerlendirmek için BIM destekli analiz yazılımlarının mimari tasarımın farklı aşamalarına entegre edilmesi önerilmektedir. Böylece kullanıcıların sağlık ve konforunu korumanın yanında kaynakların da korunup gelecek nesillere aktarılması sağlanabilir.