Table 5 - uploaded by Aykan Candemir
Content may be subject to copyright.
Risk Minimization Methods of Payments Terms

Risk Minimization Methods of Payments Terms

Source publication
Article
Full-text available
In recent years, the volume of international trade has increased enormously due to the effects of globalization and liberalization of trade. However, political and economic changes, changes in consumer demand, market structures, product and market life cycles, domestic and foreign competition and the degree of effects caused by these changes became...

Contexts in source publication

Context 1
... seen from table that the most preferable tools for the exporters are letter of guarantee and Eximbank insurance to manage their risks. Nearly half of the exporters only use this managing tool continuously (Table 5). Independent t-test and one-way ANOVA test was applied to test the differences between descriptive variables which is stated in Table 1 for perceived risks of exporters to the payment and financial terms. ...
Context 2
... were conducted via considering risk minimizing tools through the descriptive variables which is stated in Table 5. ...

Similar publications

Article
Full-text available
Partly because of consumer demand, and partly because of manufacturing and commercial aspects, our foods contain different additives, which is worrisome to some of the consumers. The goal of the present work was to study the level of knowledge related to additives, and the effect of the information provided in order to reduce the perceived risk. Re...
Article
Full-text available
Using a relational approach, I examine several cultural dimensions involved in household water access and use in Newtok, Alaska. I describe the patterns that emerge around domestic water access and use, as well as the subjective lived experiences of water insecurity including risk perceptions, and the daily work and hydro-social relationships invol...
Conference Paper
Full-text available
In times of globalisation, immigration is a key factor which effects the economies of countries on all continents. The specialised knowledge and international connections of immigrants can be a stimulus for the host country's market. This study focuses on the Austrian province Burgenland because this region of Austria was the one most affected by t...
Article
Full-text available
In times of globalisation, immigration is a key factor which effects the economies of countries on all continents. The specialised knowledge and international connections of immigrants can be a stimulus for the host country’s market. This study focuses on the Austrian province Burgenland because this region of Austria was the one most affected by t...
Article
Full-text available
The notion of a tourist destination risk perception study has gained considerable prominence over the past decade. The issue of safety and security for some destinations has become a major apprehension for policy makers and legislators as well as for marketing and business people. These concerns are magnified in the case of destinations that are...

Citations

Book
Full-text available
KOBİ Yönetimi alanında Türk İşletme Yazınında, bugüne kadar değerli birçok akademik eser özellikle lisansüstü öğrencilerin kullanımına yönelik yayım-lanmış olup, KOBİ yöneticilerine özel uygulamaya yönelik eser sayısı ise yok denecek kadar azdır. KOBİ yöneticilerinin, işletmelerini daha iyiye taşımak ve özellikle dış pazarlara açılması yönünde kendilerini nasıl geliştirebilecek-leri üzerine güncel kaynakların ağırlıkla sosyal medya mecralarındaki kısa videolarla sınırlı kalması, yazılı eserlerin ise sayıca oldukça az veya dış tica-ret, insan kaynakları gibi spesifik bir uzmanlık alanında sıkışıp kalması sebe-biyle, tüm KOBİ faaliyetlerini ve fonksiyonlarına yönelik bir özgün kitap üret-mek üzere KOBİ adlı projemizi başlatmayı bir öz görev olarak KOBİ kitabına katkı veren tüm yazarların destekleriyle birlikte üstlenmiş bulunmaktayız. KOBİ yöneticilerinin uzun vadeli hedefleriyle bugünün rutinleri arasındaki planlamalarına destek olması hedeflenen bu kitapta, KOBİ yöneticileri, uzun vadede ne istediklerini ve bugün ne yapacaklarını çok iyi bildiği, ancak 1 ve 3 yıl arasındaki planlarda kafa karışıklığı içinde olduğu varsayılmıştır. Bu kitap ile hedefimiz KOBİ’lere orta vadede bilgi desteği sağlayarak, ihracat hedefle-rini gerçekleştirmelerine veya ihracatlarını güçlendirmelerine bir nebze ol-sun katkı sağlayabilmektir.