Fig 1 - uploaded by Florin Flavius Soica
Content may be subject to copyright.
Reprezentarea grafică a rezultatelor obţinute

Reprezentarea grafică a rezultatelor obţinute

Source publication
Conference Paper
Full-text available
Analiza, prelucrarea şi interpretarea principalilor indicatori rezultaţi în urma colectării probelor din decantoarele de şlam steril ale Preparaţiei Coroeşti drd.ing. Şoica Florin Flavius, conf.dr.ing. Egri Angela Rezumat În cadrul Preparaţiei Coroeşti, din Vulcan str. Preparaţiei nr.1, se prelucrează o parte din cărbunele brut extras de unităţile...

Context in source publication

Context 1
... perioada ianuarie 2011 -decembrie 2016 au fost colectate 266 probe de apă din decantoarele de şlam steril din cadrul staţiei de epurare a apelor şi au fost trimise Laboratorului de Calitate Cărbune. În urma efectuării încercărilor specifice au fost determinate concentraţiile de material rezidual din apă şi conţinutul de cenuşă al acestora ( fig. ...