Quince in the written Hungarian documents (Surányi 2013, expanded)

Quince in the written Hungarian documents (Surányi 2013, expanded)

Source publication
Article
Full-text available
A génbanki fajtabegyűjtésekkel egybekötötten, talán túlzott elvárások, sőt romantikus túlkapások is megfigyelhetők az ideológikusan is túlfűtött, eredmény-orientált fajtakutató világunkban. Ugyan érthető a társadalom türelmetlensége, de ezzel a türelmetlenséggel nem párosul megfelelő finanszírozás. Az egyoldalú vagy csak egy-egy dologra figyelő tud...

Similar publications

Article
Full-text available
Már a 16. században a korabeli források gyakran említik a híres fajtákat és általában a gyümölcsfákat. I. Ferdinánd (1526–1564), I. Miksa (1564–1576) és I. Rudolf (1576–1608) királyok Magyarországról kértek s kaptak is gyümölcsfákat. Batthyány Ferenc (1497–1566) pl. I. Ferdinánd király új kertjébe 1558-ban (Német) Újvárról küldött oltványokat. Soká...
Article
Full-text available
A talaj hazánk egyik legfontosabb, feltételesen megújuló természeti erőforrása. Erodált talajaink elveszítik humuszos termőrétegüket, csökken a talaj tápanyag-raktározó és feltáróképessége, illetve a vízbefogadó- és víztározó-képessége. A lepusztuló talaj befedi a természetes és kultúrnövényeket és vele nagy mennyiségű P, N, K tápanyag távozik a te...
Article
Full-text available
1872-től a védett területek számának és kiterjedésének folyamatos növekedését követhettük nyomon. 1934-től a II. világháború kezdetéig eltelt közel hat év alatt több mint 400 védett természeti terület alapítása történt, míg az előtte eltelt húsz év alatt 300-nál kevesebbet hoztak létre. Azt gondolhatnánk, hogy a II. világháború miatt a védett terül...
Article
Full-text available
A tanulmány a döri, 7. századi, kora avar kori kard restaurálása során feltárt készítéstechnikai és anyagtudományi információkat tárgyalja. A mikroszkópos megfigyeléseket több esetben mintavétel és anyagvizsgálatok egészítették ki, a szétbontás és restaurálás folyamatát röntgenfelvételek előzték meg. A különböző vizsgálatok következményeként olyan...
Article
Full-text available
A vizes élőhelyek visszaszorulása a közelmúltban történt földrajzi folyamatok, antropogén eredetű tájváltozások meghatározó része. A klímaváltozás, mint a rendkívül változékony területet komoly károk- kal fenyegető komplex földrajzi folyamat statisztikai és térbeli meghatározása meglehetősen nehéz feladat. Változási folyamatokat kell felismernünk é...

Citations

Article
Full-text available
The checklist includes tree, shrub, dwarf shrub, woody liana and epiphyte species that occur or have occurred in Hungary except the settlements and other intensively utilised objects. 437 dendrotaxa were included and evaluated in this list. This means 281 species, 22 subspecies, 128 nothospecies and 6 nothosubspecies. Based on the indigenat, 260 native, 92 alien and 9 cryptogenic dendrotaxa live in Hungary, furthermore 54 cultivated dendrotaxa and 22 dendrotaxa with questionable occurrence. Analysing the invasive status of alien species, 19 invasive or being in the early stages of invasion, 12 naturalised and 61 casual dendrotaxa can be distinguished. According to residence time status, the number of archaeophytes is 16 and that of neophytes is 76. Of the 260 native dendrotaxa, 9 were extinct or presumably extinct. 44 dendrotaxa are considered to be proven endemic, and there are 8 subendemic. Of the 134 nothotaxa on the list, 14 are artificial and 120 are of natural origin.