Production credits accompany this contemplative aerial shot in the feature film. Julian Rosefeldt, Manifesto, 2015. Courtesy of the artist. 

Production credits accompany this contemplative aerial shot in the feature film. Julian Rosefeldt, Manifesto, 2015. Courtesy of the artist. 

Source publication
Article
Full-text available
Experimental films have historically had a contested and marginalized position within film exhibition. With his Manifesto (2015), which has been exhibited both as a video installation in art galleries and as a feature film in movie theatres, Julian Rosefeldt collapsed the barriers between these exhibition spaces. By performing a comparative analysi...

Citations

Article
Full-text available
A tanulmány a mozgóképes installációk fenomenológiai elemzésére tesz kísérletet: azt vizsgálja, ahogyan a médiainstalláció létrehozza a „nézői tapasztalat architektúráját” (Mondloch 2010). A tanulmány a mozgóképes installációk szórakozott és tévelygő látogatójának megtestesült tapasztalatát írja le fenomenológiai perspektívából – három, egymással összefüggő aspektus vizsgálatán keresztül. Elsőként a figyelem és a szórakozottság, a sok képernyő, tárgy vagy tér figyelemelterelő hatását elemzi, majd a keretre és különösen a képen és a kereten kívüli térre fókuszál, mivel a galériafilmekben a művészek vagy előtérbe helyezik a keretet, vagy összekapcsolják a képet a képernyőt körülvevő kiállítótérrel (Fowler 2008). Végül elkerülhetetlennek tűnik a képernyők és intézmények (különösen a mozi és a múzeum) közt vándorló mozgóképek által kiváltott eltérő nézői tapasztalatok vizsgálata. A „képernyők között” szóösszetétel a címben tehát nem csak az installációk közt bolyongó nézőre, hanem a műveknek az intézmények közötti vándorlására is utal. Az elméleti keret kidolgozását a tanulmány Chantal Akerman, Jesper Just és Julian Rosefeldt mozgóképes alkotásainak elemzésén és értelmezésén keresztül végzi el.