Fig 5 - uploaded by Tomasz Jeż
Content may be subject to copyright.
PL-Wu RM 6140, modlitwa / prayer De processione ad petendam pluviam, Violino I

PL-Wu RM 6140, modlitwa / prayer De processione ad petendam pluviam, Violino I

Source publication
Book
Full-text available
From the environment of Silesian Jesuits comes Lÿtaniæ de omnibus Sanctis pro diebus Rogationum by Joannes Faber - a composition based on the text of the Litany to All Saints, but treated quite freely in the light of liturgical practice. The lack of litany names of saints characteristic of the Jesuit tradition, as well as those who were worshiped l...

Contexts in source publication

Context 1
... wykorzystanie odpisu Litanii Fabera potwierdza umieszczona na końcu gło-su T I adnotacja "Pater noster"; w sposób szczególny dowodzi go zaś mała karteczka o formacie 49 × 209 mm, złożona na pół i odnaleziona wewnątrz fascykyłu Vl I z inskrypcją "ut congruentem pluviam fidelibus | tuis concedere digneris" (Fig. 5). Tekst ten to fragment modlitwy towarzyszącej procesji błagalnej o deszcz przewidzianej przez formularz De processione ad petendam pluviam 111 . Na końcu pierwszej strony tego samego fascykułu zapisany został dodatkowo tekst "Verte Maria Teresia" (Fig. 6), wpisany niewątpliwie przez kopistkę troszczącą się o płynność wykonania ...
Context 2
... paraliturgical use of the copy of Faber's Litania is confirmed by the annotation "Pater noster" placed at the end of the T I part; it is evidenced in a special way by a small piece of paper measuring 49 × 209 mm, folded in half and discovered inside fascicle Vl I with the inscription "ut congruentem pluviam fidelibus | tuis concedere digneris" (Fig. 5). This text is part of a prayer accompanying a procession beseeching for rain, provided for by the formulary De processione ad petendam pluviam. 111 An additional text was inscribed at the end of the first page of this same fascicle: "Verte Maria Teresia" (Fig. 6), no doubt written by the copyist, anxious that the musical performance ...