Citations

... Diğer hayvansal kaynaklar ile karşılaştırıldığında böceklerin çevreye olan zararı yok denecek kadar azdır [6].Yapılan çalışmalarda yenilebilir böceklerin esansiyel aminoasit içeriğinin; toplam protein, yağ, mineral ve vitaminlerce yüksek olması, yemden yararlanma oranlarının yüksek olması (hayvanın yemden yararlanma oranını arttırarak alınan yumurta, süt, ağırlık vb. ürünlerde artış gerçekleşir) ve hızlı üremeleri nedenleriyle sürdürülebilir protein kaynağı olarak değerlendirilebileceklerini göstermektedir [7]. ...
... Ayrıca ağustos böceği, çekirge, cırcır böceği, kara asker sineği, yusufçuk gibi türler de tüketilebilmektedir [34]. Yenilebilir böceklerde yapılan araştırmalara göre, yüksek miktarda yağ, protein, vitaminler ve mineral maddeler bulunmaktadır [7,35]. Böceklerin protein içerikleri günümüzde oldukça ilgi görmektedir [31]. ...
Article
İlerleyen yıllarda dünya nüfusunun 9 milyarı geçeceği öngörülmektedir. Artan nüfus, şehirleşme oranının büyümesi, ekonomik nedenler ve bazı çevresel faktörler nedeniyle, insanların yeterli miktarda hayvansal ürün kaynaklarına ulaşmada büyük sorunlar yaşayacağı düşünülmektedir. Bu sebeple geleneksel protein kaynakları yetersiz kalacak olup, yenilebilir böceklerin alternatif protein kaynakları olarak hesaba katılması gerekecektir. Günümüzde karıncalar, çekirgeler, arılar, eşek arısı, cırcır böcekleri ve daha nicesinin dahil olduğu birçok böcek türü yenilebilmektedir. Dünyada yaklaşık olarak 1.900’den fazla böcek türünün yenilebilir olduğu, bu böcek türlerinin insan gıdası olarak kullanıldığı ve dünya çapında yaklaşık 2 milyar insanın böcek tükettiği bilinmektedir. Bitkisel ve hayvansal proteinler ile böcek proteinleri karşılaştırıldığında esansiyel aminoasit profili, toplam protein seviyesi ve diğer besin değerleri bakımından yenilebilir böcekler değerli kaynaklardır. Ayrıca elde edilen biyoaktif maddeler sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesinde kullanılabilmektedir. Literatürde gıda alanında yenilebilir böcekler ile ilgili çalışmalar mevcuttur ve her geçen gün artmaktadır. Bu derleme çalışmasında, yenilebilir böceklerden olan kriket böceği (Acheta domesticus), un kurdu (Tenebrio molitor), siyah asker sineği (Hermetia illucens), çekirge (Locusta migratoria) ve ipek böceği (Bombyx mori) ile ilgili bilgi verilmesi ve gıda alanında kullanımı hakkında bilgi aktarımının sağlanması amaçlanmıştır.
... Even though the use of single-cells dates back to ancient times. Their commercial production and application in animal diets are new [110]. Microalgae are said to be rich in nutrients such as proteins, amino acids, pigments, vitamins/minerals, and polyunsaturated fatty acids [111]. ...
Chapter
Full-text available
Nutrition or feeding is one of the most important components in livestock production and it's associated with high costs. In goat production, it can typically account for 60% or more of total production costs. As a result, there is much new research being conducted on goat feeding and nutrition in a variety of areas regarding production costs, sustainability, and quality of the product produced. Areas of research that are currently receiving much attention include feed additives such as prebiotics, probiotics, enzymes, antioxidants, plant secondary metabolites, etc. Their use in animal feed is expected to increase due to the abolition of synthetic antimicrobials in feed, although there is still limited information on their use and is accompanied by contradictory research reports. This study aims to highlight some of the recent and emerging studies on the different feed resources, feed additives and dietary feed composition for goats.