FIGURE 1 - uploaded by Cüneyt Yenigün
Content may be subject to copyright.
Middle East Conflicts' roots 

Middle East Conflicts' roots 

Source publication
Article
Full-text available
Ortadoğu’da Çatışma Çözümü: Mezhepsel Yakınlaşma Cüneyt Yenigün* Özet Ortadoğu çatışmaları on altı on yedi başlık altında kategorize edilebilmek¬le birlikte özellikle son yirmi yıldaki tüm sorunların ana-kökü mezhepsel sorunlara bağlanmaktadır. Bölgedeki günlük yaşamda din, bölge halkları arasındaki hala en önemli faktör ve din adamları da bölgede...

Similar publications

Book
Full-text available
Kadınlar, binlerce yıl boyunca tarihe yön veren erkeklerin izleyicisi oldular. Antik Yunan dünyasında gerek edebiyatta gerekse siyaset sahnesinde kendinden söz ettiren kadınlar olsalar da bunların hemen hemen hepsi aristokrat ailelerden gelmekteydi. Halkın içindeki sıradan kadınların bu haklara sahip olması neredeyse imkânsızdı. Dolayısıyla kanunla...
Article
Full-text available
[english below] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Der Beitrag zeichnet nach, mit welchen inhaltlichen Aufladungen und Dynamiken No-go-Areas in Deutschland sowohl massenmedial als auch politisch seit ca. 2011 diskutiert werden. Auf der Basis theoretischer Systematisierun...
Article
Full-text available
Tujuan penelitian mengkaji diskursus asketisme perempuan Jawa dalam bayang hedonisme priayi Surakarta abad XIX sampai awal abad XX. Dalam beberapa naskah Jawa yang ditulis pada abad XIX hingga awal abad XX, perempuan Jawa dikonstruksi untuk hidup asketis. Sementara itu, priayi laki-laki dan penguasa tradisional Surakarta gemar merayakan kehidupan h...
Chapter
Full-text available
Einschalten, Sender suchen und die Welt im Ohr haben: Internationales Radio prägte Politik und Alltag im Kalten Krieg. Patricia Jäggi untersucht mit Fokus auf dem Schweizer internationalen Sender die Blütezeit dieses globalen Mediums. Dazu versetzt sie sich in die Rolle von Radiohörer*innen und rekonstruiert mittels eines innovativen methodischen Z...
Presentation
Full-text available
Türkiye’de, eğitim yönetiminde üretilen bilimsel bilginin ve teori geliştirmenin tarihi eleştirel bir bakış açısıyla yazılmamıştır. Alanda üretilen bilimsel bilgi, genellikle, başka toplumlarda geliştirilen teori ve varsayımlar üzerine inşa edilmektedir. Bu bildirinin amacı, eğitim yönetiminin bütüncül-üniter bir alan olarak çöküşünün epistemolojik...