Figure 5 - uploaded by Saša Ž Adamović
Content may be subject to copyright.
Live Mouse tracking on same Visitor mouse move heatmap

Live Mouse tracking on same Visitor mouse move heatmap

Similar publications

Article
Full-text available
Handel elektroniczny w Polsce jest jednym z najszybciej rosnących rynków w Europie. I choć ciągle wyższy odsetek obrotów e-commerce jest generowany w ramach B2B, to ponad dwudziestoprocentowy wzrost rynku B2C rocznie zachęcił firmy branży KEP, poczty i operatorów logistycznych do inwestycji, pozwalających zaoferować wyższą wartość indywidualnym kon...
Article
Full-text available
Artykuł przedstawia proces logistyki zwrotnej w e-commerce w segmencie B2C ze szczególnym względnieniem wyzwań w obsłudze logistyki „pierwszej mili” oraz kolejnych etapów procesu związanych z przyjęciem zwróconych towarów, ich oceną oraz ponownym wprowadzeniem do sprzedaży. Pokazuje znaczenie peratorów logistycznych dla efektywnej i sprawnej obsług...