Figure 4 - uploaded by Hamid Akın Ünver
Content may be subject to copyright.
Keyness (textual context -most and least likely correlations) graph of tweets and official documents relative to keyword 'disinformation'. Highest likelihood keyword is itself: 'disinformation'. After that, the plot shows ranked keywords from bottom to up, according to how frequently they appear with the main keyword 'disinformation'.

Keyness (textual context -most and least likely correlations) graph of tweets and official documents relative to keyword 'disinformation'. Highest likelihood keyword is itself: 'disinformation'. After that, the plot shows ranked keywords from bottom to up, according to how frequently they appear with the main keyword 'disinformation'.

Source publication
Article
Full-text available
Following the Russian meddling in the 2016 US elections, disinformation and fake news became popular terms to help generate domestic awareness against foreign information operations globally. Today, a large number of politicians, diplomats, and civil society leaders identify disinformation and fake news as primary problems in both domestic and fore...

Citations

Article
Full-text available
Bu makale büyük veri devrimi ile sosyal bilimlerde meydana gelen paradigma değişimlerini ve bilişimsel/hesaplamalı sosyal bilimler yöntemlerini konu edinmektedir. İnternet kullanımının yaygınlaşması ve dijitalleşmenin etkileri ile hızlı veri artışı ortaya çıkmıştır. Bu durum ise bilginin üretimini ve tüketimini daha kolay hale getirmektedir. Veri üretimindeki ve tüketimindeki hız, teknolojik değişimin ve gelişimin etkisiyle veri evreninin sürekli olarak genişlemesine neden olmaktadır. Büyük veri olarak tanımlanan bu evrenin özelliklerini anlamak ise sosyal bilimler araştırmacıları için oldukça önemlidir. Çünkü dijital alandaki eylemleri anlamak toplumsal dünyayı anlamanın bir yolu haline gelmiştir. Dolayısıyla verileri kullanmak ve değerini kavrayabilmek için onu iyi tanımak gerekir. Gerçekleşen bu veri devrimi ise, sosyal bilimler araştırma yöntemleri için bir paradigma değişimi yaratmıştır. Bu bağlamda büyük veri ile çalışmak, sosyal bilimlerde geleneksel sayılabilecek yöntemlerle mümkün görünmemektedir. Sosyal bilim araştırmacılarına büyük veri ile çalışma imkanı sunan yöntem için bilişimsel/hesaplamalı sosyal bilimler yöntemleri denilmektedir. Bilişimsel/Hesaplamalı sosyal bilimler, analitik yaklaşımları güçlendirmek isteyen disiplinler arasında önemli bir noktada yer almaktadır. Bu makalede bilişimsel/hesaplamalı sosyal bilimler yöntemlerinin temel alanları ele alınmaktadır. Bu alanlar, (i) veri madenciliği, (ii) sosyal ağ analizi, (iii) coğrafi bilgi sistemleri ve (iv) sosyal simülasyon modelidir. Bunun yanı sıra sosyal bilimlerde bilişimsel yöntemlerle çalışmanın çeşitli zorlukları da bulunmaktadır. Bu zorluklar veri güvenliği, yalan/sahte veri sorunu, dijital imkanlara erişim gibi önemli başlıklarda sıralanabilir. Sonuç olarak büyük veri devrimi sosyal bilimler alanları için önemli fırsatlar sunarken, aynı zamanda yöntem tartışmalarını da gündeme getirmiştir.