Figure 10 - uploaded by Marc Groenen
Content may be subject to copyright.
Grotte de Rouffignac (Dordogne), Grand Plafond : emplacement des figures 34. 1 . 

Grotte de Rouffignac (Dordogne), Grand Plafond : emplacement des figures 34. 1 . 

Source publication
Chapter
Full-text available
Dans l’état actuel des connaissances, la représentation, c’est-à-dire la traduction graphique d’un élément de la réalité, apparaît à l’aube du Paléolithique supérieur, vers 35 000 avant notre ère (date calibrée). Ce phénomène coïncide donc avec l’installation de notre humanité, celle de l’homme de Cro-Magnon, en Europe. Dès le départ, l’image appar...

Similar publications

Article
Full-text available
The World Heritage property is formed by eighteen sites: Altamira, on the List since 1985, and seventeen caves inscribed in 2008 as an extension of the original property. These sites constitute one of the most important ensembles of Palaeolithic art in the World. Located in caves, from the entrances to the deepest parts of these karst formations, i...
Article
Full-text available
À la suite des travaux de fouille entrepris dans le cadre du projet de recherche conduit par Serge David sur le site de la Grotte des Gorges qui ont révélé des vestiges importants et des éléments d’art pariétal attribués au Paléolithique supérieur, un suivi climatologique de la grotte a été installé dans une démarche de conservation du site. En eff...

Citations

... Üst Paleolitik sanatın "özneleri" ağırlıklı olarak otobur olan büyük memelilerdir. Bunlar yaklaşık 20 tema çerçevesinde işlenmekte ve bunlara "işaret-motif" olarak adlandırılan soyut çizimler eşlik etmektedir (Azame, 2006, s. 479;Paillet, 2015, s. 96 Mağara duvar sanatının %90'ından fazlasını tanımlamak için sekiz hayvan türü yeterlidir (Sauvet, 1994;Groenen, 2016). Chauvet Mağarası'nda, kedigillerin bıyıklarından ayının yuvarlak kulaklarına ve geyiklerin göz pınarlarına kadar ince anatomik detaylar işlenmiştir. ...
Article
Full-text available
Tarihöncesi sanata dair kalıntılar zengin bir çeşitlilik sunmakta, dünyanın birçok yerinde açığa çıkarılmakta ve farklı zaman dilimlerine tarihlenmektedir. Makale Üst Paleolitik Dönem’de, Batı Avrupa’da özellikle Fransa ve İspanya’daki mağaralarda bulunan sanata dair kalıntıları, bunların ekseninde yürütülen tartışmaları ve ileri sürülen hipotezleri değerlendirmektedir. Paleolitik sanat üzerine çalışan bazı araştırmacılara göre, sanatsal üretim insanın olmazsa olmaz özelliklerinden biridir. Bu nedenle, sanatın ortaya çıkışı, Homo sapiens göçü, sembolik düşünce, kültürel modernlik, anatomik modernlik, mit, bilinç gibi kavramlarla örülen bir sistemle ele alınarak, sanatın hangi dinamikler çerçevesinde ve neden üretilmiş olabileceğine dair hipotezler önerilmektedir. Tarih öncesi sanatına dair kalıntılar taşınabilir ve taşınamaz sanat ürünleri olarak sınıflandırılır. Taşınabilir grupta, taş, kemik, diş ve ahşaptan üretilen nesneler ve figürinler yer alır. Bunların gündelik işlerde veya ritüel amaçlı kullanıldığı düşünülmektedir. Taşınamaz sanat ise mağara, kaya altı sığınağı ve açık havadaki kayalık yüzeylere işlenen gravür, boya ve alçak kabartma teknikleriyle yapılmış betimlemeleri kapsar. İşlenen konular ağırlıklı olarak doğal ortamından ayrıştırılarak betimlenen hayvanlar, antropomorfik figürler, insanlar ve motifler/işaretlerdir.
... Several publications have been dedicated to this topic, which have been analysed through different perspectives (e.g. DELPORTE, 1989DELPORTE, , 1990FOSSATI, 1994;PETERS and SCHMIDT, 2004;CAMPMAJO, 2006;GROENEN, 2016;PAILLET and MAN-ESTIER, 2016;JAUBERT et al., 2017;BIROUSTE, 2020). Moreover, the subject of animals is a key element in the studies of prehistoric art since it can be used to fix preliminary relative chronologies and so frame the chronology of a site. ...
... Su presencia ha sido registrada tanto en el Paleolítico superior como en épocas más recientes, estando caracterizada por la importancia del sujeto representado, que ha cambiado a lo largo del espacio, el tiempo y el contexto. El tema ha sido objeto de diversas publicaciones, que lo han analizado desde diferentes perspectivas (por ejemplo, DELPORTE, 1989DELPORTE, , 1990FOSSATI, 1994;PETERS and SCHMIDT, 2004;CAMPMAJO, 2006;GROENEN, 2016;PAILLET and MAN-ESTIER, 2016;JAUBERT et al., 2017;BIROUSTE, 2020). Además, el sujeto ...
... e.g. DELPORTE, 1989DELPORTE, , 1990FOSSATI, 1994;PETERS and SCHMIDT, 2004;CAMPMAJO, 2006;GROENEN, 2016;PAILLET and MAN-ESTIER, 2016;JAUBERT et al., 2017;BIROUSTE, 2020). Gainera, animalien gaia funtsezko elementua da historiaurreko artearen azterketetan, aurretiko kronologia erlatiboak finkatzeko erabil baitaiteke eta, hartara, aztarnategi baten kronologia orokorra kokatzeko. ...
Article
Full-text available
For the whole volume: https://arkeogazte.org/animales-arte-prehistorico/
Article
Full-text available
Se reflexiona sobre la validez del estilo como medio metodológico para el estudio del arte Paleolítico. La evolución y el uso del concepto a lo largo del tiempo, y su utilidad en la investigación actual. La conclusión es que sólo se podrá realmente emprender el estudio del arte prehistórico si se integra también lo que es su objeto, la imagen. Y dicha imagen sólo encontrará su sentido cuando la investigación se vuelva a centrar en el estudio del estilo.