Figure - uploaded by Kimberly Snoyl
Content may be subject to copyright.
Figuur 6: Een taxonomie van soort gemaakte foto's, met nummers en proporties per categorie Kindberg et al. (2005)

Figuur 6: Een taxonomie van soort gemaakte foto's, met nummers en proporties per categorie Kindberg et al. (2005)

Source publication
Thesis
Full-text available
Dit onderzoek gaat over het verbinden van generaties door middel van het Familie-LinQ fotolijstje in de context van sociale verbondenheid en het tegengaan van eenzaamheid bij ouderen. Met behulp van Het Bartholomeus Gasthuis te Utrecht hebben 13 ouderen in Utrecht een fotolijstje gekregen, waarvan 3 in het Gasthuis en 10 buiten het Gasthuis. Het do...