Emma Kunz (S/D). Pêndulo e desenho Werk-Nr. 016.

Emma Kunz (S/D). Pêndulo e desenho Werk-Nr. 016.

Source publication
Article
Full-text available
Motivado pelo confinamento forçado como prevenção ao Covid-19, este ensaio discorre sobre a arte-e particularmente o desenho-em isolamento, como oportunidade para o desenvolvimento de trabalho interior ao serviço da alma. Com base em Platão, Molina, Cheng e Plotino, essa atitude é o primeiro passo para o desenvolvimento de uma sociedade mais humana...

Similar publications

Technical Report
Full-text available
Zrealizowany przez Polską Agencję Prasową oraz Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego projekt badawczy jest pierwszym tak szerokim badaniem, które objęło dziennikarzy i media w kontekście zmian jakie zaszły w związku z koronawirusem. Pozyskane dane mogą stanowić ważny wkład w zakresie poszerzania wiedzy niezbędnej zarówno dziennikarzom, jak...