Figura 1 - uploaded by Sageata Radu
Content may be subject to copyright.
Tipuri de evoluţie demografică în Europa. A. Scăderi de populaţie : 1. -0,7%, 2. -0,5%, 3. -0,3 ... -0,2%, 4. -0,1 ... 0%. B. Creşteri de populaţie : 5. 0 ... 0,2%, 6. 0,3 ... 0,5%, 7. 0,6 ... 0,9%, 8. 1,0 ... 1,5%, 9. peste 1,5%. C. Bilanţul natural al populaţiei : 10. Deficit natural, 11. Spor natural. D. Bilanţul migratoriu al populaţiei : 12. Deficit migratoriu, 13. Spor migratoriu. 14. Lipsă date.

Tipuri de evoluţie demografică în Europa. A. Scăderi de populaţie : 1. -0,7%, 2. -0,5%, 3. -0,3 ... -0,2%, 4. -0,1 ... 0%. B. Creşteri de populaţie : 5. 0 ... 0,2%, 6. 0,3 ... 0,5%, 7. 0,6 ... 0,9%, 8. 1,0 ... 1,5%, 9. peste 1,5%. C. Bilanţul natural al populaţiei : 10. Deficit natural, 11. Spor natural. D. Bilanţul migratoriu al populaţiei : 12. Deficit migratoriu, 13. Spor migratoriu. 14. Lipsă date.

Source publication
Preprint
Full-text available
Evoluţia populaţiei României în context european Discontinuitatea politico-ideologică ce a marcat anul 1989, asociată cu evoluţiile economice ce au succedat-o, a generat profunde schimbări şi în evoluţia demografică a statelor situate la est de fosta Cortină de Fier. Aceasta s-a suprapus peste comportamentul demografic de ansamblu specific statelor...

Context in source publication

Context 1
... fiind statul cu cea mai drastică scădere de populaţie ca valoare absolută (129 000 pers.), fenomen datorat unui cumul între bilanţul natural şi cel migratoriu. La scară regională, România face parte dintr-un areal mai mare de state caracterizate printr-un trend demografic negativ, alături de Bulgaria, Serbia, Ungaria, Albania, Croaţia şi Grecia (Fig. 1) 2 . Între statele cu cele mai mari scăderi de populaţie, România este urmată de Italia cu 124 400 pers., dar raportat la populaţia totală a ţării, scăderea ce corespunde Italiei reprezintă doar 0,2% faţă de 0,7% în cazul României, declinul populaţiei Italiei realizându-se doar pe baza bilanţului natural, în vreme ce bilanţul migratoriu ...