Figure - uploaded by Mari Torvik Heian
Content may be subject to copyright.
Figur 7: Andel som oppga ulike svaralternativer.

Figur 7: Andel som oppga ulike svaralternativer.

Source publication
Article
Full-text available
Bakgrunnen for prosjektet Innovativ Fjellturisme er turismens utfordringer som internasjonal næring i sommerhalvåret. Fjellturismen i Buskerud, Telemark og Aust-Agder deltar i prosjektet ved følgende syv fjelldestinasjoner: Geilo, Hemsedal, Golsfjellet, Vrådal, Rjukan, Rauland og Hovden. Prosjektet har som visjon å gjøre fjellturismen til en lønnso...

Similar publications

Technical Report
Full-text available
Föreliggande rapport är framtagen av Ecocom AB på uppdrag av Sundbyberg stad. Rapporten behand-lar resultatet av de växt- och pollinatörsinventeringar som genomförts i slutet av maj, juni och juli 2016. Inventeringarna genomfördes på totalt fyra ytor, tre alternativa gräsmattor (det vill säga ytor insådda med tre olika ängsfröblandningar som sköts...
Article
Full-text available
Riskerar kommunernas tillväxt-politik att göra mer skada än nytta? Svenska kommuner står inför stora ekonomiska och befolkningsmässiga utmaningar. Det är både begripligt och motiverat att de gör vad de kan för att bedriva lokal tillväxtpolitik och åstadkomma näringslivsutveckling. I denna artikel diskuterar vi risker med den lokala tillväxtpolitike...
Article
Full-text available
Artikkelen handler om endringsprosessen i utforming av ny struktur i yrkesopplæringen og hvem som har reell innflytelse sett i lys av ILO-konvensjonen av 1975, som forplikter statene til trepartssamarbeid om yrkesopplæringen. Konvensjonen forplikter medlemsstatene til utforming av politikk, retningslinjer og tiltak i yrkesopplæringen i samarbeid me...
Book
Full-text available
Arbetet har bedrivits från hösten 2004 till och med våren 2007 i samarbete mellan Boverket och de fyra kommunerna Karlstad, Kalmar, Hofors och Malmö samt Länsstyrelserna i de län som kommunerna ingår i. Projektets inriktning har varit att undersöka den generella tillämpbarheten av två olika typer av indikatorer, målindikatorer och planindikatorer,...
Presentation
Full-text available
Presentationen syftar till att kartlägga hinder och möjligheter för användande av återvunnen ballast från krossade återvunna rivningsmaterial i ny betong samt bedöma potentialen för dessa material ur ett cirkulärekonomiskt och hållbarhetsrelaterat perspektiv för svenska förhållanden. Intervjuer med aktörer såsom fabriksbetongtillverkare, entreprenö...