Copy reference, caption or embed code

- «Alt er bare mørke» Fremstillinger av krig og flukt i bildebøker for barn

Figur 5. Kontrasten mellom to liv
Figur 5. Kontrasten mellom to liv
Go to figure page
Reference
Caption
Embed code