Figure - uploaded by Mari Torvik Heian
Content may be subject to copyright.
Figur 4 Valg av utdanningsprogram. Antall.

Figur 4 Valg av utdanningsprogram. Antall.

Source publication
Article
Full-text available
Bakgrunnen for spørreundersøkelsen og notatet er Telemark Fylkeskommunes vedtak av 06.12.05 om å opprette en ny klasse i musikk, dans og drama ved Bø, alternativt Notodden videregående skole. De to videregående skolene har hver for seg fått i oppdrag å utrede konsekvenser ved lokalisering av den nye klassen i henholdsvis Bø eller Notodden. I forbin...

Similar publications

Book
Full-text available
KS ønsker gjennom FoU-prosjektet «Livsfasepolitikk – der erfaring og visdom teller», å se nærmere på kommuners arbeid med delmål 3 i IA-avtalen. Hovedmålet med prosjektet er å dokumentere hvordan det på kommunalt nivå kan jobbes for å redusere omfanget av tidligpensjonering blant lærere i skolesektoren og ansatte i pleie- og omsorgssektoren. Første...
Research
Full-text available
I detta projekt används ett helt nytt angreppssätt för att belysa dessa frågor. Kan det vara så att efternamnet har betydelse på den svenska arbetsmarknaden? Finns det uppfattningar och värderingar i majoritets- samhället som innebär olika chanser om efternamnet låter utländskt jämfört med om det låter svenskt? Syftet med projektet är att undersöka...