Copy reference, caption or embed code

- Psykologiska och sociala effekter av trafikolycka med lindriga eller inga personskador

Figur 1 visar också skillnaden mellan män och kvinnor. Vid första undersökningstillfället (se det vänstra diagrammet) mådde kvinnorna sämre, jämfört med männen. Sju kvinnor och en man har GHQ-poäng ≥ 16. Vid sju månader efter olyckan är det fortfarande kvinnor som mår sämst men gruppens hälsa har förbättrats och det gäller även kvinnorna som grupp. Dock är det fortfarande tre kvinnor som mår mycket dåligt (GHQ-poäng ≥ 22).
Figur 1 visar också skillnaden mellan män och kvinnor. Vid första undersökningstillfället (se det vänstra diagrammet) mådde kvinnorna sämre, jämfört med männen. Sju kvinnor och en man har GHQ-poäng ≥ 16. Vid sju månader efter olyckan är det fortfarande kvinnor som mår sämst men gruppens hälsa har förbättrats och det gäller även kvinnorna som grupp. Dock är det fortfarande tre kvinnor som mår mycket dåligt (GHQ-poäng ≥ 22).
Go to figure page
Reference
Caption
Embed code