Figure 1 - uploaded by Wojciech Malec
Content may be subject to copyright.
Feedback on responses to computer-based gap-filling items

Feedback on responses to computer-based gap-filling items

Source publication
Article
Full-text available
For many students and teachers working in online environments during the current pandemic crisis, the use of computers for educational testing is often an unavoidable predicament. This may be due to the fact that computer- based materials are not merely a useful addition to the learning and teaching resources, but rather the only option available....

Contexts in source publication

Context 1
... addition to that, computers can easily deliver answer-specific feedback, which means that it will be presented only to the examinees who submitted a given response, thus enhancing the relevance of feedback. Answer-specific feedback is illustrated in Figure 1, which is part of a WBT administered at www.webclass.co. This figure also shows examples of automated marking with incorrect words being crossed out and the missing ones provided in the form of speech bubbles. ...
Context 2
... marking of the examinees' responses can also be styled in various ways. If these are different from the keyed responses, they may additionally be auto-corrected (as in Figure 1 above). Testing systems may vary substantially in how they implement such features. ...

Citations

... Testy w wersji elektronicznej wykorzystywane do oceny osiągnięć lub postępów uczniów zwykle niewiele się różnią od sprawdzianów w wersji papierowej (Malec, 2020). Bardzo często są one po prostu zdigitalizowaną formą testów zaprojektowanych do druku. ...
... Testowanie komputerowe wiąże się także z potencjalnymi problemami (Malec, 2020;Marczak et al., 2016), których należy mieć świadomość. Niewątpliwie czynnikiem, który odgrywa tu bardzo istotną rolę, jest jakość zarówno sprzętu, na którym test będzie rozwiązywany, jak i połączenia internetowego. ...
... Chudzicka--Czupała et al., 2013;Monahan et al., 2018;Sendur, 2020a;Stephens et al., 2010;Teixeira & Rocha, 2006). W nauczaniu zdalnym problem ten staje się jeszcze bardziej istotny i jest on sygnalizowany nie tylko przez polskich nauczycieli (Bilen & Matros, 2020;Dawson, 2021;Hollis, 2018;Malec, 2020;Michael & Williams, 2013;Soltyska & Leek, 2020;Stogner et al., 2013). Rodzaje niewłaściwych postaw i zachowań zauważane w ocenianiu w kształceniu zdalnym to z jednej strony korzystanie z niedozwolonych pomocy i narzędzi oraz plagiat, z drugiej zaś wykonywanie pracy lub przystąpienie do testu/egzaminu przez podstawioną osobę (impersonation). ...
Book
Full-text available
Książka kierowana jest do praktyków szukających podpowiedzi i inspiracji w zakresie metod i form nauczania zdalnego, studentów kierunków filologiczno-pedagogicznych, chcących zrozumieć, jakie wyzwania przed nimi stoją, i do badaczy zainteresowanych problematyką językowego kształcenia zdalnego z perspektywy nauczyciela. Przedstawione na jej łamach rozważania mają także na celu pomóc nauczycielom w opracowaniu zestawu dobrych praktyk służących umiejętnemu zastosowaniu wybranych metod i form charakterystycznych dla kształcenia zdalnego. Publikacja składa się z pięciu rozdziałów, z których cztery mają charakter teoretyczny. Autorki poruszają w nich zagadnienia takie jak: rozwój koncepcji edukacji zdalnej w perspektywie wybranych nurtów, przegląd terminologii związanej z e-kształceniem oraz formy organizacji procesu kształcenia zdalnego (rozdział I), modele wykorzystywania nowych technologii i multimediów w nauczaniu zdalnym, kompetencje, zadania i rola nauczyciela wykorzystującego w pracy narzędzia cyfrowe (rozdział II), problematyka oceniania i kontroli w nauczaniu na odległość (rozdział III), a także wybrane zdalne metody i techniki wykorzystywane w nauczaniu JO, które mogą zostać zastosowane także w przypadku innych przedmiotów (rozdział IV). Ostatni rozdział (V) przedstawia natomiast wyniki badania pt. Kształcenie zdalne oczami nauczycieli języków obcych.
Article
Full-text available
O presente trabalho teve como objetivo desenvolver uma versão informatizada da Bateria de Avaliação Intelectual e Criativa para Adultos (BAICA) e verificar sua equivalência com a versão impressa, composta por seis subtestes. Participaram do primeiro estudo 10 pessoas e, do segundo, 72; em ambos, os participantes tinham entre 18 e 32 anos. Durante o estudo 1 buscou-se identificar os processos cognitivos usados pelos participantes e compará-los com os esperados para cada instrumento, além de colher feedback sobre o funcionamento da bateria. Os resultados indicaram que o instrumento informatizado avalia os processos esperados. Durante o segundo estudo a versão informatizada foi aplicada em 24 pessoas e os resultados foram comparados com o de 48 pessoas que realizaram a versão impressa. A comparação entre os grupos apontou diferenças significativas entre todos os subtestes, com exceção do pensamento viso espacial. Concluiu-se que apesar de uma versão informatizada da BAICA ser viável, ela não é equivalente à versão impressa.