Figure - uploaded by Joanna Then-Obłuska
Content may be subject to copyright.
Compositional ranges of the investigated Nubian garnet bead samples from Hagar el-Beida (this study) in comparison with garnet beads from ancient Funan (Village 10.8, Prohear, and Bit Meas); Cambodia (Carter 2016); Cluster D garnets in Merovingian cloisonné jewellery from France and Bavaria (Calligaro et al. 2002, 2006-2007; Gilg et al. 2010); Jos and Biu Plateau garnet deposits; Nigeria (Frisch and Wright 1971; Irving and Frey 1978; Rankenburg 2002; Lind 2002; this study); the Monte Suímo garnet deposit, Portugal (Palácios 1985; this study); Mount Carmel, Israel (Esperança and Garfunkel 1986; Mittlefehldt 1986; Kaminchik et al. 2014); Elie Ness, Scotland (this study); Chantaburi, Trat, and Si Sa Kat, Thailand (Lind 2002; Phichaikamjornwut et al. 2012); Shavaryn Tsaram, Mongolia (Kaminsky et al. 1980; Soumar 2011; Aseeva et al. 2014); and the Nubian Wadi Abu Dom and Wadi el-Haraz garnet occurrences, Sudan (this study). Major and minor elements reported as wt.% oxides and trace elements as parts per

Compositional ranges of the investigated Nubian garnet bead samples from Hagar el-Beida (this study) in comparison with garnet beads from ancient Funan (Village 10.8, Prohear, and Bit Meas); Cambodia (Carter 2016); Cluster D garnets in Merovingian cloisonné jewellery from France and Bavaria (Calligaro et al. 2002, 2006-2007; Gilg et al. 2010); Jos and Biu Plateau garnet deposits; Nigeria (Frisch and Wright 1971; Irving and Frey 1978; Rankenburg 2002; Lind 2002; this study); the Monte Suímo garnet deposit, Portugal (Palácios 1985; this study); Mount Carmel, Israel (Esperança and Garfunkel 1986; Mittlefehldt 1986; Kaminchik et al. 2014); Elie Ness, Scotland (this study); Chantaburi, Trat, and Si Sa Kat, Thailand (Lind 2002; Phichaikamjornwut et al. 2012); Shavaryn Tsaram, Mongolia (Kaminsky et al. 1980; Soumar 2011; Aseeva et al. 2014); and the Nubian Wadi Abu Dom and Wadi el-Haraz garnet occurrences, Sudan (this study). Major and minor elements reported as wt.% oxides and trace elements as parts per

Source publication
Article
Full-text available
Outstanding garnet beads were found recently in an elite tumulus dated to the fourth century AD and located at the cemetery of Hagar el‐Beida in the Upper Nubian Nile Valley region. Whereas contacts of Northeast Africa with South Asia have just been proven through analysis of glass beads found in Nubia and dating to the time of intensive Indian Oce...

Contexts in source publication

Context 1
... analyses of eight garnet beads from southern Cambodia (Prohear, Bit Meas, and Village 10.8) dating from about 400BC to 200AD yielded Cr-poor, Ti-rich pyrope compositions (Carter 2016). A detailed technological study of these garnet beads indicated the use of stone and copper drills, while the relatively poor shaping and polishing suggest local production (Carter 2016). 1 Moreover, levels of CaO and Y in the beads from Cambodia are slightly higher when compared with the Nubian samples ( Table 2). The garnets of the Hagar el-Beida beads have similar major and trace element compositions as those of Type IV ( Calligaro et al. 2002Calligaro et al. , 2006Calligaro et al. -2007 or Cluster D ( Gilg et al. 2010) garnets in contemporaneous Merovingian cloisonné jewellery in France and Bavaria, which were analyzed by particle-induced X-ray emission (PIXE) analysis (Table 2, Figure 3). ...
Context 2
... short review of the relevant published geological and chemical data that was used while searching for the source of the Cr-poor, Ti-rich pyrope Nubian beads is presented in Supplementary Data S2. New high-precision trace element analyses using LA-ICP-MS on the garnets from some of these deposits are included in Table 2. ...
Context 3
... a regional source for the Hagar el-Beida garnets is not very likely. We note that the Cr-poor, Ti-rich garnets from these potential sources have comparable ranges of major, minor, and trace element compositions, with the exception of garnets from Mount Carmel, Israel, and Shavaryn Tsaram, Mongolia, which show slightly more variable contents of TiO 2 , MnO, and CaO (Table 2). We also note that these latter two deposits contain other types of pyropes with significantly more chromium (>0.1 mass% Cr 2 O 3 ) and less titanium (<0.2 mass% Figure 3 Plots showing chemical compositions of the Hagar el-Beida beads as large yellow triangles and the reference samples from Wadi Abu Dom and Wadi el-Haraz deposits as large orange diamonds in comparison with the known Roman and early medieval garnet types of clusters A to G (Quast and Schüssler 2000;Mannerstrand and Lundqvist 2003;Calligaro et al. 2006Calligaro et al. -2007Gilg et al. 2010;Thoresen and Schmetzer 2013;Schmetzer et al. 2017 and unpublished data H.A. Gilg). ...

Similar publications

Article
Full-text available
International expeditions extensively excavated Lower Nubia (between the First and Second Nile Cataracts) before it was submerged under the waters of Lake Nasser and Lake Nubia. The expeditions concentrated on monumental architecture and cemeteries, including sites at Qustul and Serra East, where the New Kingdom, and Napatan, Meroitic, Nobadian, an...

Citations

... A gránátberakások kémiai összetétele MgO-CaO kétváltozós diagramon ábrázolva az elektronmikroszondás EDX adatok alapján. A potenciális gránátlelőhelyek osztályozásának alapja: Greiff (1998) ;Quast & Schüssler (2000); Mannerstrand & Lundqvist (2003); Calligaro et al. (2002); Gilg et al. (2010;; Then-Obłuska et al. (2021). A szürke terület változatos kémiai és gemmológiai jegyekkel rendelkező gránátokat foglal magába, amelyek különböző, ismeretlen telepekből származnak és lehetséges új klasztereket alkotnak. ...
... Sárga: eredeti ékkőberakások; piros: pótlás. Diagram: Mozgai Viktória Greiff (1998), Quast & Schüssler (2000), Mannerstrand & Lundqvist (2003), Calligaro et al. (2002), Gilg et al. (2010;; Then-Obłuska et al. (2021). The grey area represents garnets with variable chemical and gemmological characteristics that derive from various, unknown deposits and cover possible new clusters: yellow circle: Sri Lanka (Elahera?) ...
... századforduló vízválasztó időszak a provenienciakutatások számának ugrásszerű növekedése miatt. A műszeres analitikai módszerek fejlődésével és gyarapodásával egyre több külföldi és hazai régészeti gyűjtemény ékköves anyagáról készült archeometriai elemzés (a legfontosabbak : Greiff 1998;Calligaro et al. 2002;Mannerstrand & Lundqvist 2003;Gilg et al. 2010;Horváth & Bendő 2011;Schmetzer et al. 2017;Calligaro & Périn 2019;Pion et al. 2020;Then-Obłuska et al. 2021). A nemzetközi kutatás eredményei alapján az elmúlt évtizedekben folyamatosan fejlődik a régészeti korokban felhasznált gránátok geokémiai (ásványkémiai) meghatározása és osztályozása. ...
Full-text available
Article
A nagyváradi csüngő különleges tárgy, annak ellenére, hogy típusára, kialakítására nézve nem rendkívüli darab a polikróm ötvösmunkák körében. Ráadásul régészeti kontextusa is ismeretlen, mivel szórványként került elő. Ezt a gránátberakásos aranyékszert sajátos története emeli ki a többi közül, ami több szálon és több idősíkban fut. Előkerülése a régmúlt időkbe nyúlik vissza, amikor az efféle tárgyakra inkább személyes kincsként, mintsem régészeti leletként tekintettek. Ez adhat magyarázatot arra, hogy a tárgy, megtalálását követően, újra használatba került. A csüngő történetéből egy család története bontakozik ki, közel hozva a 19. századi szellemiséget. Az egykori kézműves munkájához pedig egy modern ötvös kapcsolódott, aki a régit újjal kiegészítve egyedülálló alkotást hozott létre. A nagyváradi csüngő személyes tárgy volt, és a régészeti leletek többségével szemben, előkerülése után is az maradt még egy jó ideig. Bár végül múzeumba került, viszonylag kevéssé ismert; nincs kiállítva és alig szerepel a szakirodalomban. Ami pedig korábban megjelent róla, az is átértékelésre szorul. Jelen írásunk ezen az állapoton kíván változtatni, bemutatva és értelmezve a tárgyon elvégzett szisztematikus archeometriai vizsgálat eredményeit. A komplex elemzések segítségével sikerült meghatározni a tárgy anyagi és technológiai jellemzőit: az ékkőberakások gemmológiai és ásványtani sajátosságait, a fémes alapanyag kémiai (elemi) összetételét, a készítés egyes munkafázisait. Az eredmények kiértékelésével olyan alapvető kérdésekben juthattunk előrébb, mint a gránátok eredete, kereskedelme, az arany alapanyag lehetséges előélete, a készítés infrastrukturális háttere, továbbá a tárgy keltezése és kulturális kontextusa. A csüngő azon ritka esetek közé tartozik, amikor az ékkőberakások megmunkálásának módja, technikája korjelző szerepet játszik. Ennek a felismerésnek különösen egy szórvány lelet esetében van régészeti jelentősége. A tárgy ez alapján a hun korban, az 5. század első felében készülhetett, fémes alapanyaga nem származhatott közvetlenül másodlagosan felhasznált római solidus-ból, de részben tartalmazhatott ilyen minőségű aranyat. Jelenlegi ismereteink szerint, eredeti gránátberakásai Srí Lankából, ékkőpótlása pedig a 19. századi Csehországból eredeztethető.
... Provenance studies of the tiny garnet inlays have come into focus since the end of the last century. Thousands of analyses and many field trips in present-day, or at one-time, mine districts facilitated their increasingly detailed geochemical characterisation (recently: Schmetzer et al., 2017;Calligaro and Périn, 2019;Then-Obłuska et al., 2021). The identification and comparison of (mineral and fluid) inclusions and chemical compositions (major, minor and trace elements) with similar datasets of recent geological samples has proved to be the key to the localisation of potential geological sources. ...
Full-text available
Article
The use of non-destructive and non-invasive analytical methods is widespread in the archaeometric study of metal objects, particularly in the case of precious metal artefacts, from which sampling is not, or in a limited way, allowed due to their high value. In this study, we highlight the main advantages and limitations of non-destructive analytical methods used on three polychrome animal-style silver buckles from the mid-to-late-5th-century Carpathian Basin. Optical microscopic observations, handheld XRF, SEM-EDX and μ-XRD analyses were performed to determine the chemical composition of the metals and their decoration (gilding, garnet and niello inlays), as well as the microtexture and mineralogical composition of the niello, in order to gain a better understanding of the materials used and reconstruct the manufacturing techniques in detail. The buckles were manufactured from relatively high-quality silver derived from the re-use of gilded silver scrap metal and intentionally alloyed with brass or leaded brass. The presence of mercury indicated the use of fire gilding. The niello inlays are composed of mixed silver-copper sulphides, even reaching the composition of pure copper sulphide; this is for the first time, when copper sulphide niello is observed on a silver object. The almandine garnets most probably originate from Southern India and Sri Lanka.
Full-text available
Article
The reconstruction of the trade routes along which garnets reached Europe in the early Middle Ages demonstrates the persistence of long-distance trade after the fall of the Western Roman Empire. Early medieval garnet jewellery from Italy and the presence of lapidary workshops are important evidence for understanding the dynamics of this commerce but are systematically overlooked. Chemical trace-element analysis (LA-ICP-MS) of loose and inset garnets and glass inlays from burials in sixth–seventh-century Lombardy has identified South Asian and Bohemian garnets together with Egyptian glass. This combination shows that the long-distance trade routes crossing the Peninsula and the Alpine passes played a key role in the European market for garnets, significantly modifying the current model of the Mediterranean garnet trade and shedding new light on the character of the elites who emerged in Italy during the Migration period.