Figure - uploaded by Jochen Reinhard
Content may be subject to copyright.
Abb. 4 Brief von Wilhelm Unverzagt an Werner Mähling vom 2.11.1950.

Abb. 4 Brief von Wilhelm Unverzagt an Werner Mähling vom 2.11.1950.

Citations

... Nedaleko od něj bylo zachyceno i laténské sídliště, na němž se však v keramickém materiálu neprojevují prvky podmokelské skupiny známé z pohřebišť (Waldhauser 1976;srov. Salač 1990;2008)Pro malý počet obyvatel svědčí i lokální konfigurace terénu – především malá plocha, která mohla být v pravěku efektivně zemědělsky obdělávaná. Na tomto místě není možné zabíhat do rozsáhlé problematiky zemědělské produkce a výživy obyvatel v pravěku (např.Waldhauser – Holodňák 1984;Dreslerová 2002; vše s lit.). ...
... Teprve takto vytříděné části pohřebišť připsal podmokelské skupině a označil za germánské. Mählingovou snahou bylo z kariérních důvodů (Reinhard 2008) prokazovat ve svých pracech časnou germánskou etnicitu obyvatel severních Čech. Úmyslné roztržení inventářů labských pohřebišť na " etnickém " principu bylo jedním z prostředků k dosažení tohoto cíle. ...
... Chronologický přehled náplní hrobů v jižním saském Polabí ovšem naznačil některé její významné časové souvislosti (Spehr 1999, 140–144). V novějších souhrnných pracích sice bylo vedle neudržitelnosti představy, že kobylská skupina představuje mladší fázi podmokelské skupiny, upozorněno i na možnost časnějšího datování počátku podmokelské skupiny (Salač 2003;2008), avšak blíže nebyla tomuto problému věnována pozornost. V zásadě lze tedy říci, že prvotní vyčlenění samostatné podmokelské skupiny, resp. ...
Article
Full-text available
On the basis of an evaluation of the eponymous site of Podmokly in North Bohemia, the article shows that the perception of the site and of the entire so-called Podmokly group was significantly influenced by two facts in the course of the development of research. First and foremost, the graves and finds from the Late Iron Age at the Podmokly cemetery and other sites were interpreted out of context. The other unfavourable factor was the focus of research on solving questions of ethnicity. The author comes to the conclusion that the group represents an inseparable part of continuous settlement in the Elbe ravine. A review of the definitions of the Podmokly group revealed that only a single artefact remains today for definition purposes - the so-called Podmokly pin. The author therefore believes that the differentiation of this group represents an outdated concept from twentieth-century archaeology.