Publications (1)0 Total impact

  • S.P. Froeling · J.P. Ouwens ·
    [Show abstract] [Hide abstract]
    ABSTRACT: Een à terme geboren, gezond meisje ontwikkelt één week post partum bij het liggen op de linkerzijde plotseling een scherp begrensd erytheem in de gehele linkergelaatshelft. Hierbij verbleekte de contralaterale rechterzijde van het gelaat (figuur 1). De neonaat leek hierbij geen bijkomende klachten te hebben. Het erytheem verdween weer na enkele minuten. Deze verkleuringen hebben zich in de eerste levensweken afwisselend in zowel de linker- als de rechtergelaatshelft voorgedaan, waarbij steeds de ondergelegen gelaatshelft rood kleurde en de bovengelegen gelaatshelft bleek werd. De diagnose harlekijnfenomeen werd gesteld.
    Tijdschrift voor kindergeneeskunde 02/2012; 78(1):37-38. DOI:10.1007/BF03555560