Saara Savolainen

University of Eastern Finland, Kuopio, Eastern Finland Province, Finland

Are you Saara Savolainen?

Claim your profile

Publications (2)0 Total impact

 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Organisaatioiden toiminnan kuvaamisessa käytetään yleisesti prosessimallinnusta. Huolimatta siitä, että erilaisia mallinnusmenetelmiä on runsaasti tarjolla, niiden soveltaminen käytännössä ei kuitenkaan ole aina ongelmatonta. Tämä raportti jäsentää mallintamiseen liittyviä käsitteitä, malleja ja itse mallinnustyötä. Lähtökohtina olivat aiemmissa hankkeissa perustellut mallinnustavat, joita sovellettiin ja kehitettiin SOLEA-hankkeen eri työkohteissa vuosina 2008-2011. Saatujen kokemusten ja tutkimuksen perusteella mallinnustapoja yhdisteltiin ja laajennettiin kokonaisvaltaiseen toiminnan mallintamiseen soveltuvaksi. Raportissa tarkastellaan mallintamiseen liittyviä tarpeita ja tavoitteita johtamisen, työn tekemisen, ja tietojärjestelmän kehittämisen näkökulmista sekä esitellään toiminnan ja prosessien mallintamiseen soveltuva menetelmä, jonka keskeinen osa on kuusitasoinen jäsennyskehikko mallintamiseen. Näkökulmat ja tasot on linkitetty toisiinsa, sekä esitetty runsaasti esimerkkikuvauksia sekä valmiita mallipohjia eri tasoille tehtäviin kuvauksiin. Raportti ohjaa mallintajaa kuvausten tekemiseen lähtien toiminnan kontekstin mallintamisesta edeten yksityiskohtaisiin kuvauksiin, joiden avulla voidaan suunnitella sovelluspalveluita. Menetelmää voidaan soveltaa kulloisenkin mallinnustarpeen ja tavoitteen mukaisesti, ja keskittyä olennaisiin näkökulmiin ja tarkkuustasoihin kuvauksissa.
  01/2012; Itä-Suomen yliopisto., ISBN: 978 - 952 - 61 - 0697 - 7
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: In addition to the information specifications for electronic health records, functional and behavioral capabilities need to be agreed to achieve interoperability. In this paper, we present results from task analysis and specification of software services to support the management of service events. The work has been performed to support the management of the nationally shared EPR in Finland. The results support the specification of information sharing and composition in relation to healthcare workflows and activities. The specification of a functional reference model and software services for the management of service events and encounters promotes the integration of shared EHR and systems adaptability for migration towards interoperable electronic health records in healthcare networks.
  Studies in health technology and informatics 01/2011; 169:295-9.