Małgorzata Pabiś

Medical University of Lublin, Lublin, Lublin Voivodeship, Poland

Are you Małgorzata Pabiś?

Claim your profile

Publications (2)1.74 Total impact

 • Małgorzata Pabiś · Irena Wrońska · Barbara Slusarska · Tomasz Cuber ·
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: This paper is a report of an evaluation of paediatric nurses' assessment and diagnostic skills and interventions used for child maltreatment. The use of violence against children occurs in all environments worldwide. Therefore, broader theoretical and practical knowledge related to this issue is needed in health care to facilitate more accurate identification of child maltreatment in order to instigate implementation of appropriate care for these children. The study was based on cross-sectional data obtained with a convenience sample of 160 Registered Nurses employed at paediatric wards at two large cities in Poland (response rate 80%). Data collection took place between December 2005 and March 2006. The research tool was a questionnaire form designed on the basis of international literature concerning battered child syndrome. Battered child syndrome seems to be a relatively common phenomenon, as a great majority of participants (86·25%) had encountered it in their practice. The form of child maltreatment which was most often mentioned (by 30·00% of participants) was neglect. Almost three-quarters of the nurses (61·25%; n = 98) said that they had been involved in providing care for a maltreated child. Nurses should work with maltreated children on an individualized basis, combined with interdisciplinary cooperation with specialists from related disciplines concerned with the issue. There appears to be a need for specialized training for nurses to increase their competence in working with maltreated children and their families.
  Journal of Advanced Nursing 10/2010; 67(2):384-93. DOI:10.1111/j.1365-2648.2010.05473.x · 1.74 Impact Factor
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Kompetencje pielęgniarek w zakresie edukacji zdrowotnej w polskim systemie opieki medycznej Competence of nurses in health education in the Polish system of medical care STRESZCZENIE KOMPETENCJE PIELĘGNIAREK W ZAKRESIE EDUKACJI ZDROWOTNEJ W POLSKIM SYSTEMIE OPIEKI MEDYCZNEJ Wstęp. Zakłady opieki zdrowotnej są powołane do realizacji świadczeń medycznych głównie diagnostyczno–leczniczych, profilaktycznych, rehabilitacyjnych, pielęgnacyjnych a także edukacyjnych. Ustawowy obowiązek edukacji pacjenta przypisany jest zawodom lekarza, pielęgniarki i położnej. Cel pracy. Celem pracy jest ukazanie poziomu i uwarunkowań kompetencji pielęgniarek w zakresie edukacji zdrowotnej pacjentów w polskim systemie opieki zdrowotnej. Materiał i metodyka. Badania przeprowadzono w grupie 245 pielęgniarek pracujących zawodowo. Materiał badawczy zbierano przy użyciu ankiety własnego autorstwa, a uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Wyniki. Większość badanych pielęgniarek wskazuje na częste podejmowanie działań edukacyjnych wobec pacjentów, a średni czas jej realizacji zazwyczaj trwa około 15–20 minut. W zdecydowanej większości pielęgniarki wskazują siebie jako osoby prowadzące edukację. Wnioski. Pielęgniarki oceniają swoje przygotowanie do prowadzenia edukacji bardzo dobrze i stosują głównie rozmowę jako metodę prowadzenia edukacji pacjenta. W trakcie edukacji zdrowotnej respondenci najczęściej wspomagają się dostępnymi ulotkami i broszurkami. Słowa kluczowe: edukacja zdrowotna, przygotowanie pielęgniarek, świadczenia edukacyjne ABSTRACT COMPETENCE OF NURSES IN HEALTH EDUCATION IN THE POLISH SYSTEM OF MEDICAL CARE Introduction. Health care units are created to provide medical services, mainly those diagnostic and treatment, prophylactic, rehabilitation, nursing, as well as education. The statutory obligation to patients education is assigned to professions of physician, nurse and midwife. Objective. The objective of the study is to present the scope of the preparation of nurses for health education of patients in the Polish health care system. Material and methods. The study comprised 245 professionally active nurses. The research material was collected by means of especially designed questionnaire form, and the results obtained were subject to statistical analysis. Results. The majority of the nurses in the study reported the frequent undertaking of actions with respect to patients, those actions usually lasting for 15-20 minutes. The greatest number of nurses indicated themselves as being responsible for education. Conclusions. Nurses rated their preparation for carrying out education in very positive terms, and applied mainly conversation as the method of patient education. In the course of health education the respondents most often made use of the folders and brochures available.