Are you Arno W Hoes?

Claim your profile

Publications (2)1.51 Total impact

  • [show abstract] [hide abstract]
    ABSTRACT: RATIONAL AND AIMS: In recent years, guidelines for treatment of patients with chronic heart failure (CHF) have been updated. Insight in current pharmacological and non-pharmacological treatment of CHF in primary care, which was non-optimal in earlier studies, is limited. We aim to describe current pharmacological and non-pharmacological treatment of CHF in primary care. In this cross-sectional observational study, we included a representative sample of 357 patients diagnosed with CHF from 42 primary care practices in the Netherlands. We combined medical record data with data from patient and doctor questionnaires. Mean age of patients was 75.7 years (SD 10.2), 53% were male, and 73% of patients had mild heart failure (New York Heart Association class I or II). 76.5% of patients received diuretics. Angiotensin-converting enzyme inhibitors were prescribed in 40.6% and angiotensin-II receptor blockers in 20.7%; beta-blockers were prescribed to 54.6%, while 24.9% received spironolactone. Patients with more severe heart failure had a lower probability of being treated according to guideline recommendations. Relevant lifestyle advice was given to 40-60% of the patients, depending on the specific lifestyle advice. Implementation of evidence-based pharmacotherapy for heart failure in primary care has improved since clinical guidelines have been updated; especially with respect to prescription of beta-blockers. However, there still seems ample room for improvement, as in the case for providing lifestyle advice.
    Journal of Evaluation in Clinical Practice 04/2010; 16(3):644-50. · 1.51 Impact Factor
  • [show abstract] [hide abstract]
    ABSTRACT: Bosch M, Wensing M, Bakx JC, Van der Weijden T, Hoes AW, Grol RPTM. Behandeling van chronisch hartfalen. Huisarts Wet 2010;53(12):667–70. Achtergrond Vóór 2005, het jaar waarin de eerste herziening van de NHG-Standaard Hartfalen verscheen, kregen patiënten met chronisch hartfalen niet altijd de best mogelijke behandeling. Wij hebben onderzocht hoe de stand van zaken was na de verschijning van de herziene standaard. Methode In 2005–2006 onderzochten wij de medische dossiers van 357 patiënten uit 42 Nederlandse huisartsenpraktijken. Deze gegevens vulden wij aan met behulp van vragenlijsten aan patiënten en huisartsen. Resultaten De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 75,7 jaar (SD 10,2), 53% was man en 73% had mild hartfalen. Onder de voorgeschreven middelen waren diuretica (76,5% van de patiënten), bètablokkers (54,6%), ACE-remmers (40,6%), spironolacton (24,9%) en angiotensine-II-receptorblokkers (20,7%). De kans dat de patiënt volgens de aanbevelingen werd behandeld, nam af naarmate het hartfalen ernstiger was. Op de niet-medicamenteuze behandeling scoorden de huisartsen slechter dan op de medicamenteuze: de leefstijladviezen die de NHG-Standaard aanbeveelt, bereikten ongeveer de helft van de patiënten. Conclusie De herziene NHG-Standaard Hartfalen heeft de behandeling van hartfalenpatiënten weliswaar naar een hoger niveau getild, maar het kan nog altijd beter, vooral als het gaat om monitoring en leefstijladviezen. UMC St Radboud, Scientific Institute for Quality of Healthcare, Postbus 9101, 114, 6500 HB, Nijmegen: dr. M. Bosch, onderzoeker; dr. M. Wensing, universitair hoofddocent; prof.dr. R.T.P.M. Grol, hoogleraar Kwaliteit van zorg. UMC St Radboud, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde: dr. J.C. Bakx, huisarts-onderzoeker. Universiteit Maastricht, afdeling Huisartsgeneeskunde/ School CAPHRI: prof.dr. T. van der Weijden, hoogleraar Implementatie van richtlijnen. UMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde: prof.dr. A.W. Hoes, hoogleraar Klinische epidemiologie en Huisartsgeneeskunde. Correspondentie: marije.bosch@monash.edu Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven. Het onderzoek werd gesubsidieerd door ZonMw, projectnummer 945-14-012. Dit is een bewerkte vertaling van Bosch M, Wensing M, Bakx JC, Van der Weijden T, Hoes AW, Grol RTPM. Current treatment of chronic heart failure in primary care; still room for improvement. J Eval Clin Pract 2010;16:644–50. Publicatie gebeurt met toestemming van de uitgever.
    Huisarts en wetenschap 01/2010;