Article

Breastfeeding and risk of inflammatory bowel disease: a systematic review with meta-analysis.

Koret School of Veterinary Medicine, the Hebrew University of Jerusalem, Rehovot, Israel.
American Journal of Clinical Nutrition (Impact Factor: 6.92). 12/2004; 80(5):1342-52.
Source: PubMed

ABSTRACT It has long been believed that breastfeeding provides protection against ulcerative colitis and Crohn disease. Studies designated to test this hypothesis were conducted without reaching conclusive results.
The aim of this meta-analysis was to examine the role of breastfeeding in preventing inflammatory bowel disease and to summarize the evidence gathered about this subject.
A meta-analysis was performed on 17 relevant articles that were found by using MEDLINE, EMBASE, the Internet, and articles' references. The publications were fully reviewed and divided, on the basis of their quality, into 3 groups.
Studies showed heterogeneous results. The pooled odds ratios of all the 17 reviewed studies, calculated according to the random-effects model, were 0.67 (95% CI: 0.52, 0.86) for Crohn disease and 0.77 (0.61, 0.96) for ulcerative colitis. However, only 4 studies for Crohn disease and 4 for ulcerative colitis were eventually included in the highest quality group. In this group, the pooled odds ratio was 0.45 (0.26, 0.79) for Crohn disease and 0.56 (0.38, 0.81) for ulcerative colitis.
The results of this meta-analysis support the hypothesis that breastfeeding is associated with lower risks of Crohn disease and ulcerative colitis. However, because only a few studies were graded to be of high quality, we suggest that further research, conducted with good methodology and large sample sizes, should be carried out to strengthen the validity of these observations.

0 Followers
 · 
114 Views
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Summary of 60 surveys carried out in the last 15 years, showing the benefits of breastfeeding for the child's health (less otitis, pneumonia, diarrhea, meningitis, allergies, etc.) and for the mother's health (lesser risk of breast can- cer, ovarian cancer, osteoporosis, fractured hips), as well as psycochosocial and money saving aspects.
  New South Wales Public Health Bulletin 16(3-4):42-6. DOI:10.1071/NB05011
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Breastfeeding has positive health effects, with the largest health gain realized through policy that focuses on encouraging all mothers to start breastfeeding. A literature review shows that breastfeeding has beneficial health effects in both the short and the longer term. There is convincing evidence that the incidence of gastrointestinal infections, inflammation of middle ear, obesity and high blood pressure is reduced in breastfed children. Probably breastfed children suffer less from asthma, wheezing, eczema and among them intellectual and motor development is probably enhanced. Breastfeeding is possibly related to a reduction of incidence in Crohn's disease, atopy, diabetes mellitus type I, and leukaemia. Regarding the mother, there is convincing evidence for a protective effect of breastfeeding on rheumatoid arthritis. The incidence of pre-menopausal breast and ovarian cancer is probably lower among mothers who breastfed their infants longer. The health effects of several intervention scenarios are simulated and compared to the present situation. The largest public health gain can be achieved when all newborns get breastfeeding for at least 6 months. Greater public health gain can be achieved by introducing breastfeeding to all newborns than through a policy only focussing on extending the lactation of women already breastfeeding beyond three months. Borstvoeding heeft positieve effecten op de volksgezondheid. De grootste gezondheidswinst is te behalen door alle pasgeborenen borstvoeding te laten krijgen. Literatuuronderzoek laat zien dat borstvoeding gezonder is dan flesvoeding. Dit geldt voor de directe gezondheid van de zuigeling, maar werkt voor zowel het kind als de moeder ook langer door. Overtuigend bewijs is aanwezig dat infecties van het maagdarmkanaal, middenoorontsteking, overgewicht en hoge bloeddruk minder voorkomen bij (langer) borstgevoede kinderen. (Langer) borstgevoede kinderen krijgen waarschijnlijk minder last van astma, piepen op de borst en eczeem. Bovendien verbetert borstvoeding waarschijnlijk de intellectuele- en motorische ontwikkeling. Het is mogelijk dat borstvoeding beschermt tegen de ziekte van Crohn, atopie, diabetes en leukemie. Voor de moeder is er overtuigend bewijs dat het geven van borstvoeding beschermt tegen reumatische artritis en mogelijk tegen borstkanker voor de overgang en ovariumkanker. Door borstvoeding te promoten kan het voorkomen van verschillende ziekten worden verlaagd. De gezondheidseffecten van verschillende beleidsscenario's zijn geschat met een modelsimulatie. De effecten hiervan zijn vergeleken met de huidige situatie. Vanzelfsprekend is de grootste gezondheidswinst te behalen wanneer alle pasgeborenen minimaal zes maanden borstvoeding krijgen. Verder wordt een groter effect bereikt met maatregelen alleen gericht om alle pasgeborenen borstvoeding te laten krijgen dan met maatregelen alleen gericht op het verlengen van de periode van borstvoeding geven van de moeders die dat nu al drie maanden doen.
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: A policy aiming at increasing the percentage of breasted infants can be seen as a preventive measure, which can save health care costs.A literature review shows that breastfeeding has beneficial health effects in both the short en the longer term. Convincing evidence is found for a protective effect of breastfeeding on gastrointestinal infections, otitis media, obesity and high blood pressure for the child and on rheumatoid arthritis for the mother. The health effects and economic consequences of several intervention scenarios are simulated and compared to the present situation. The largest health gain and savings of health care costs can be achieved when all newborns get breastfeeding for at least six months. Greater public health gain can be achieved by introducing breastfeeding to all newborns than trough a policy only focussing on extending the lactation of women already breastfeeding beyond three months. The model simulation is also used to calculate the effects of the Masterplan Breastfeeding and the new targets of the Dutch Government on breastfeeding (the government intends to stimulate that 85% of Dutch mothers start breastfeeding and that after six month still 25% of the mothers breastfeed exclusively). Although many assumptions had to be made, the calculations show that the Master plan 2002-2006 was a successful intervention. In addition, if the new objective is achieved possibly an additional 1200 DALYs could be gained and 10 million euro net present value could be saved each year. Het beleid om het aantal pasgeborenen dat borstvoeding krijgt te verhogen is niet alleen een maatregel die tot preventie van ziekten leidt maar ook besparingen in de gezondheidszorg kan opleveren. Literatuuronderzoek laat zien dat borstvoeding gunstige gezondheidseffecten heeft, zowel op korte termijn als op lange termijn. Overtuigend bewijs is aanwezig dat borstvoeding bij het kind een beschermend effect heeft op infecties van het maagdarmkanaal, middenoorontsteking, overgewicht en hoge bloeddruk en voor de moeder op reumatische artritis. De gezondheidseffecten en de besparingen in de gezondheidszorg van verschillende interventies op het gebied van borstvoeding zijn gesimuleerd en vergeleken met de huidige situatie. De grootste gezondheidswinst en besparingen kunnen worden bereikt wanneer alle pasgeborenen minimaal zes maanden borstvoeding krijgen. Verder wordt een groter effect bereikt met maatregelen gericht om alle pasgeborenen borstvoeding te laten krijgen dan met maatregelen alleen gericht op het verlengen van de periode van borstvoeding door moeders die dat nu al drie maanden doen. De effecten van het Masterplan Borstvoeding en de nieuwe doelstelling van de Nederlandse overheid voor borstvoeding (de overheid wil promoten dat 85% van de Nederlandse moeders starten met borstvoeding geven en dat na zes maanden nog steeds 25% van de moeders exclusieve borstvoeding geven) zijn ook berekend. Hoewel er vele aannames hierbij gemaakt zijn, is het Masterplan een succesvolle interventie. Wanneer de nieuwe doelstelling van het ministerie voor VWS wordt bereikt, zullen naar verwachting per jaar 1200 DALYs worden gewonnen en 10 miljoen euro netto contante waarde aan kosten van de gezondheidszorg worden bespaard.

Similar Publications