Article

[Some aspects of pleiotropic activity of erythropoietin].

Oddzial Nefrologii SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.
Polskie archiwum medycyny wewnȩtrznej (Impact Factor: 2.05). 11/2004; 112 Spec No:81-8.
Source: PubMed
0 Bookmarks
 · 
42 Views