Article

Impact of depressive symptoms on adult asthma outcomes.

Division of Occupational and Environmental Medicine, Department of Medicine, University of California, San Francisco, San Francisco, California 94117, USA.
Annals of allergy, asthma & immunology: official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology (Impact Factor: 2.75). 06/2005; 94(5):566-74. DOI: 10.1016/S1081-1206(10)61135-0
Source: PubMed

ABSTRACT Psychological disorders, including depression, are common in adults with asthma. Although depression is treatable, its impact on longitudinal asthma outcomes is not clear.
To elucidate the impact of depressive symptoms on patient-centered outcomes and emergency health care use in adults with asthma.
We conducted a prospective cohort study of 743 adults with asthma who were recruited after hospitalization for asthma. Depressive symptoms were defined as having a score of 16 or more on the Center for Epidemiologic Studies Depression Scale. We examined the impact of depressive symptoms on patient-centered outcomes (validated severity-of-asthma score, Marks Asthma Quality of Life Questionnaire, and 12-Item Short-Form Health Survey physical component summary score) and on future emergency health care use for asthma ascertained from computerized databases.
The prevalence of depressive symptoms was 18% (95% confidence interval [CI], 15%-21%) among adults with asthma. Depressive symptoms were associated with greater severity-of-asthma scores after controlling for age, sex, race/ ethnicity, educational attainment, and cigarette smoking (mean score increment, 2.6 points; 95% CI, 1.8-3.4 points). Furthermore, depressive symptoms were associated with poorer asthma-specific quality of life (mean score increment, 19.9 points; 95% CI, 17.7-22.1 points) and poorer physical health status (mean score decrement, 3.7 points; 95% CI, 1.5-5.8 points). Depressive symptoms were associated with a greater longitudinal risk of hospitalization for asthma (hazard ratio, 1.34; 95% CI, 0.98-1.84). After controlling for differences in preventive care for asthma, the relationship was stronger (hazard ratio, 1.45; 95% CI, 1.05-2.0).
Depressive symptoms are common in adults with asthma and are associated with poorer health outcomes, including greater asthma severity and risk of hospitalization for asthma.

0 Followers
 · 
88 Views
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Bolnišnica Golnik -Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo, Golnik 36, 4204 Golnik 1. UVOD Kljub izjemnemu razvoju znanja na področju patofiziologije astme in farmakoterapije te bolezni, raziskave urejenosti astme po vsem svetu pokažejo, da v vsakdanjem življenju le malo bolnikov doseže stanje urejenosti bolezni, kakršno je možno doseči v randomiziranih prospektivnih raziskavah (1). Trenutno veljavne smernice za obravnavo astme imajo nekaj pomanjkljivosti: 1. Pri obravnavi astme se osredotočajo v glavnem na predpisovanje zdravil 2. Rezultate študij, na katerih temelje priporočila, presojajo bolj iz stališča statistične kot pa klinične pomembnosti Zato se nam je zdelo pomembno sprejeti stališče do obravnave astme, ki v ospredje ne postavlja zdravil, temveč urejenost bolezni. 2. IZHODIŠČA ZA OBRAVNAVO ASTME Astmo označuje posebno vnetje dihalnih poti. Nasledki tega vnetja se kažejo kot simptomi astme, reverzibilna zapora bronhijev, bronhialna preodzivnost in zvečana dnevna variabilnost zapore dihal (2). Ob zmanjšanju vnetja se astma izboljša. Vnetje zmanjšujemo z odstranjevanjem alergenov in dražljivcev ter predvsem z uporabo protivnetnih zdravil. Astmo označuje pospešen upad pljučne funkcije, ki ga pripisujemo vnetnemu preoblikovanju bronhijev (2). Astmatsko vnetje bronhijev in preoblikovanje bronhijev nastopita sočasno, vendar z različno imunopatogenezo in različnim odzivom na protivnetna zdravila (3). Pri obravnavi persistentne astme so potrebni: 1. čvrsta postavitev diagnoze 2. nefarmakološki ukrepi in 3. farmakoterapija 3. NEFARMAKOLOŠKI PRINCIPI VODENJA BOLNIKA Z ASTMO 1. Za uspešno zdravljenje astme je treba iskati in odstranjevati sprožilce ali poslabševalce astme, kot so alergeni, nekatera zdravila, debelost ali kajenje cigaret (4). Kadi okrog 25% bolnikov z astmo. Astmatiki, ki kadijo, potrebujejo za ureditev astme nekajkrat večje odmerke protivnetnih zdravi (5). 2. Bolniki s psihosomatskimi problemi so pomembno težje vodljivi od bolnikov z astmo, ki teh problemov nimajo (6).
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: While asthma represents a global public health issue due to high prevalence rates in the general population, several studies now indicate that the impact on public health is even more severe due to inadequate health care or the difficulty in achieving full disease control with available therapies.
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Asthma sufferers exhibit high prevalence of anxiety/depression. Elevated tumor-necrosis factor-alpha (TNF-α) levels in peripheral system and central nervous system (CNS) are associated with anxiety/depression, whereas brain-derived neurotropic factor (BDNF) has anti-depressant effects. An anti-asthma herbal medicine intervention ASHMI inhibits peripheral TNF-α secretion in an animal model of asthma. We hypothesize that ASHMI and its compounds may have modulatory effects on CNS TNF-α and BDNF production. We sought to determine the effect of ASHMI and individual herb constituents on brain microglial cell TNF-α production, and identify the active compounds that suppress TNF-α and increase BDNF.
  07/2014; 1(1):28-37. DOI:10.1016/j.jtcms.2014.11.004