Article

Simultaneous mutations in the CLCNKB and SLC12A3 genes in two siblings with phenotypic heterogeneity in classic Bartter syndrome.

Department of Pediatrics, San Leopoldo Mandic Hospital, Merate, and Department of Pediatrics and Neonatology, University of Milan, Italy.
Pediatric Research (Impact Factor: 2.67). 01/2006; 58(6):1269-73. DOI: 10.1203/01.pdr.0000185267.95466.41
Source: PubMed

ABSTRACT Two siblings (brother and sister) with renal tubular hypokalemic alkalosis underwent clinical, biochemical and molecular investigations. Although the biochemical findings were similar (including hypokalemia, metabolic alkalosis, hyperreninemia, hyperaldosteronism and normal blood pressure), the clinical findings were different: the boy, who also presented syndromic signs, developed glomerular proteinuria and renal biopsy revealed focal segmental glomerular sclerosis; the girl showed the typical signs of classic Bartter syndrome. As described in a previous paper, a heterozygous mutation (frameshift 2534delT) was demonstrated in the gene encoding the thiazide-sensitive NaCl co-transporter (SLC12A3) of the distal convoluted tubule; the second molecular analysis revealed a compound heterozygous mutation (A61D/V149E) in the CLCNKB chloride channel gene in both subjects, inherited in trans from the parents. The children were finally diagnosed as having classic Bartter syndrome. These cases represent the first report of the simultaneous presence of heterozygous and compound heterozygous mutations in the SLC12A3 and CLCNKB genes, both of which are involved in renal salt losing tubulopathies, and confirm previous observations regarding classic Bartter syndrome phenotype variability in the same kindred.

0 Bookmarks
 · 
108 Views
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Bartter syndrome (BS) is a clinically and genetically heterogeneous inherited renal tube disorder characterized by renal salt wasting, hypokalemic metabolic alkalosis and normotensive hyperreninemic hyperaldosteronism. There have been several case reports of BS complicated by focal segmental glomerulosclerosis (FSGS). Here, we have reported the case of a BS patient who developed FSGS and subsequent end-stage renal disease (ESRD) and provided a brief literature review. The patient presented with classic BS at 3 months of age and developed proteinuria at 7 years. Renal biopsy performed at 11 years of age revealed a FSGS perihilar variant. Hemodialysis was initiated at 11 years of age, and kidney transplantation was performed at 16 years of age. The post-transplantation course has been uneventful for more than 3 years with complete disappearance of BS without the recurrence of FSGS. Genetic study revealed a homozygous p.Trp(TGG)610Stop(TGA) mutation in the CLCNKB gene. In summary, BS may be complicated by secondary FSGS due to the adaptive response to chronic salt-losing nephropathy, and FSGS may progress to ESRD in some patients. Renal transplantation in patients with BS and ESRD results in complete remission of BS.
  Korean Journal of Pediatrics 01/2011; 54(1):36-9.
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Resume Gitelmans syndrom er et sjaeldent autosomalt recessivt syndrom, som praesenterer sig ved hypocalcuri, hypomagnaesiemi og hypo-kalaemisk metabolisk alkalose. I sygehistorien beskrives en sjael-den debutform af tilstanden med generaliserede kramper, og hvor man samtidig finder hypokaliaemi, hypomagnesiaemi og metabo-lisk alkalose. Patienten fik påvist en homozygot deletion af CLCNKB, Clc-Kb-genet. Patienten blev behandlet med højdosi-skalium og -magnesium med god effekt. Gitelmans syndrom (GS) er et sjaeldent syndrom, der skyldes mutationer i kloridkanalgenet [1] SLC12A3, naermere beteg-net i den thiazidfølsomme NaCl-kotransportør i de distale tubuli af Henleys slynge. Genet er lokaliseret på kromosom 16q3. Det består af 55kb, der er fordelt på 26 exoner, og det koder for et protein på 1.021 aminosyrer. Et nyligt studie fra Israel [2] rapporterede, at mutationer i det basale kloridkanal-gen (ClC-Kb) CLCNKB ligeledes kan fremkalde fenotyper, som overlapper med enten antenatal Bartters syndrom eller GS. Arvegangen er autosomal, recessiv. Bartters syndrom (BS) er associeret med CLCNKB-genforandringer, og kan inddeles i tre grupper: BS type I: mutationer i gener, som koder for Na-K-2Cl-kotransporter (NKCC2), BS type II: mutationer i kaliumkanal (ROMK), og BS type III: mutationer i kloridkanal (ClC-Kb), som kaldes for det klassiske Bartter syndrom. Tilstandene fremtraeder heterogene og med overlapninger. Man taler også om et Gitelman-lignende Bartter syndrom med mindre svaerhedsgrad og manglende nefrokalcinose. BS er en svaer sygdom, som kan debutere i fosterlivet med hydramnion eller neonatalt med praematuritet, vaeksthaem-ning og nefrokalcinose. GS er en mild variant af BS, som er karakteriseret ved et fredeligt forløb og sen debutalder. Pa-tienterne er enten homozygote eller hyppigere compound-heterozygote, dvs. med forskellige mutationer på hver sin allel [3]. Et tidligere studie fra Sverige angiver en årlig incidens på 1,2/1.000.000 og en praevalens på 19/1.000.000, hvilket svarer til en heterozygotfrekvens på ca. 0,9% [4]. GS diagnos-ticeres ofte først i ungdommen eller i den tidlige voksen-alder, som regel ved en tilfaeldigt påvist paraklinisk ubalance, som minder om langvarig thiazidbehandling, dvs. hypokali-aemi eller hypomagnesiaemi, metabolisk alkalose og hypo-calciuri. GS viser sig saedvanligvis ved nedsat muskelkraft, paraestesier, abdominalsmerter og opkastninger. I neden-stående sygehistorie beskrives en sjaelden debutform af til-standen.
  01/2009;
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Inherited tubular disorders associated with metabolic alkalosis are caused by several gene mutations encoding different tubular transporters responsible for NaCl renal handling. Body volume and renin-angiotensin-aldosterone system status are determined by NaCl reabsorption in the distal nephron. Two common hallmarks in affected individuals: hypokalemia and normal / high blood pressure, support the differential diagnosis. Bartter's syndrome, characterized by hypokalemia and normal blood pressure, is a heterogenic disease caused by the loss of function of SLC12A1 (type 1), KCNJ1 (type 2), CLCNKB (type 3), or BSND genes (type 4). As a result, patients present with renal salt wasting and hypercalciuria. Gitelman's syndrome is caused by the loss of funcion of the SLC12A3 gene and may resemble Bartter's syndrome, though is associated with the very low urinary calcium. Liddle's syndrome, also with similar phenotype but with hypertension, is produced by the gain of function of the SNCC1B or SNCC1G genes, and must be distinguished from other entities of inherited hypertension such as Apparently Mineralocorticoid Excess, of glucocorticoid remediable hypertension.
  Seminars in Nephrology 12/2006; 26(6):422-33. · 2.83 Impact Factor

Full-text

View
11 Downloads
Available from
May 22, 2014