Article

L-Arginine Supplementation Prevents the Development of Endothelial Dysfunction in Hyperglycaemia

Institute of Pharmacology, University of Halle, Faculty of Medicine, Halle, Germany.
Pharmacology (Impact Factor: 1.67). 04/2006; 76(4):185-91. DOI: 10.1159/000091606
Source: PubMed

ABSTRACT

Diabetes mellitus leads to the development of endothelial dysfunction which finally contributes to diabetic angiopathy. We investigated the effects of hyperglycaemia on nitric oxide (NO) liberation and a possible influence of L-arginine supplementation. Porcine endothelial aortic cells (PAEC) were cultured in Medium 199 containing 0.33 mmol/l L-arginine. During the entire third culture passage (= 4 days) cells were either exposed to 5 or 20 mmol/l D-glucose with or without additional 3 mmol/l L-arginine. For osmotic control, cells were exposed to 15 mmol/l mannitol. NO liberation was measured under basal conditions and after stimulation with 1 mmol/l ATP using the spectrophotometrical methemoglobin assay. Cells released 35 +/- 8 pmol NO/1 x 10(6) cells/10 min under basal conditions while hyperglycaemia led to a significant reduction in NO release to 16 +/- 6 pmol/1 x 10(6) cells/10 min. In osmotic control, NO release was unchanged (37 +/- 10 pmol/1 x 10(6) cells/10 min). Stimulation with 1 mmol/l ATP led to a significant increase in NO release to 103 +/- 11 pmol/1 x 10(6) cells/10 min (normoglycaemia) which was unchanged in osmotic controls. Under normoglycaemic conditions, additional L-arginine supplementation did not influence NO release from PAEC. In hyperglycaemia (0.33 mmol/l L-arginine) ATP stimulated NO release was reduced (48 +/- 8 pmol/1 x 10(6) cells/10 min, p < 0.05), which was completely prevented by 3 mmol/l L-arginine treatment (98 +/- 15 pmol/ 1 x 10(6) cells/10 min). Hyperglycaemia (but not enhanced osmotic pressure) leads to endothelial dysfunction with reduced NO release which is completely prevented by L-arginine. L-Arginine utilisation may be impaired in hyperglycaemia and L-arginine supplementation might be an interesting additional therapeutic tool in diabetic patients.

0 Followers
 · 
5 Reads
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Ateroskleroza je kronična bolezen, ki več let ali desetletij poteka brez klinično zaznavnih sprememb. Ob pojavu kliničnih znakov je bolezen običajno že močno napredovala. Zaen- krat še ne poznamo učinkovitega zdravljenja ateroskleroze. Bolezen lahko le preprečuje- mo. Zato je pomembno, da jo odkrijemo v najzgodnejšem obdobju, ko so preventivni ukre- pi najučinkovitejši. Danes lahko s pomočjo neinvazivnih preiskavnih metod, zlasti ultra- zvočnih, odkrivamo spremembe v sestavi in delovanju arterijske stene, ki so značilne za zgodnje obdobje ateroskleroze, ali pa napovedujejo njen razvoj. Med takšne spremembe sodijo: zmanjšana sposobnost razširitve arterije med povečanjem krvnega obtoka (endo- telna disfunkcija), zadebelitev intime in medije, arterijske stene, kalcinacije arterij in zmanj- šanje gleženjskega indeksa. Zaključki Raziskave so pokazale, da so navedeni kazalci predklinične ateroskleroze tesno povezani s prisotnostjo dejavnikov tveganja, z njihovim številom in s trajanjem ter da obstaja tesna povezava med celokupno kardiovaskularno ogroženostjo in izraženostjo predkliničnih funkcijskih in morfoloških sprememb arterijske stene. Predklinične aterosklerotične spre- membe so zelo pomembni in od klasičnih dejavnikov tveganja za aterosklerozo neodvisni napovedovalci kardiovaskularnih dogodkov. Za razliko od dosedanjih načinov za ocenje- vanje ogroženosti (razpredelnice), ki omogočajo ocenjevanje statistične vrednosti za ogro- ženost populacije na osnovi prisotnih dejavnikov tveganja, ugotavljanje predkliničnih ob- lik ateroskleroze omogoča prepoznati tiste posameznike, ki so najbolj ogroženi oz. pri ka- terih se je aterosklerotični proces že začel, zaradi česar potrebujejo intenzivno odstranje- vanje dejavnikov tveganja. Tako lahko najdba motnje v delovanju žilne stene (endotelna disfunkcija) in v njeni sestavi (zadebelitev intime in medije) pomaga pri izbiri preventiv- nih ukrepov oz. nam pri osebah, katerih celokupna ogroženost je glede na prisotnost kla- sičnih dejavnikov tveganja majhna ali srednje velika, narekuje uporabo intenzivnih pre- ventivnih ukrepov, vključno z uporabo zdravil za zdravljenje prisotnih dejavnikov tvega- nja, četudi gre za mejno ali zmerno zvečanje njihovih vrednosti. Abstract Background Atherosclerosis is a chronic disease, which can go on for many decades with no clinically noticable changes. When clinical symptoms appear, the disease has usually already signi- ficantly progressed. There is currently no effective treatment for atherosclerosis. The dis- ease can only be prevented. This is why it is important to detect it in its early stages, when
 • Source

 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Diabetes mellitus is associated with an increased risk of cardiovascular disease, even in the presence of intensive glycemic control. Substantial clinical and experimental evidence suggest that both diabetes and insulin resistance cause a combination of endothelial dysfunctions, which may diminish the anti-atherogenic role of the vascular endothelium. Both insulin resistance and endothelial dysfunction appear to precede the development of overt hyperglycemia in patients with type 2 diabetes. Therefore, in patients with diabetes or insulin resistance, endothelial dysfunction may be a critical early target for preventing atherosclerosis and cardiovascular disease. Microalbuminuria is now considered to be an atherosclerotic risk factor and predicts future cardiovascular disease risk in diabetic patients, in elderly patients, as well as in the general population. It has been implicated as an independent risk factor for cardiovascular disease and premature cardiovascular mortality for patients with type 1 and type 2 diabetes mellitus, as well as for patients with essential hypertension. A complete biochemical understanding of the mechanisms by which hyperglycemia causes vascular functional and structural changes associated with the diabetic milieu still eludes us. In recent years, the numerous biochemical and metabolic pathways postulated to have a causal role in the pathogenesis of diabetic vascular disease have been distilled into several unifying hypotheses. The role of chronic hyperglycemia in the development of diabetic microvascular complications and in neuropathy has been clearly established. However, the biochemical or cellular links between elevated blood glucose levels, and the vascular lesions remain incompletely understood. A number of trials have demonstrated that statins therapy as well as angiotensin converting enzyme inhibitors is associated with improvements in endothelial function in diabetes. Although antioxidants provide short-term improvement of endothelial function in humans, all studies of the effectiveness of preventive antioxidant therapy have been disappointing. Control of hyperglycemia thus remains the best way to improve endothelial function and to prevent atherosclerosis and other cardiovascular complications of diabetes. In the present review we provide the up to date details on this subject.
  Vascular Health and Risk Management 02/2007; 3(6):853-76.
Show more

Similar Publications