Article

[Graft rejections and their treatments].

III Klinika Gruźlicy i Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Pluc, Warszawa.
Pneumonologia i alergologia polska: organ Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, i Instytutu Gruzlicy i Chorob Pluc 02/2005; 73(1):94-9.
Source: PubMed
0 Followers
 · 
2 Reads