Article

Promotion of Lettuce Seed Germination by Gibberellin.

Botany Department, University of California, Los Angeles.
Plant physiology (Impact Factor: 7.39). 06/1960; 35(3):333-9. DOI: 10.1104/pp.35.3.333
Source: PubMed
0 Followers
 · 
173 Views
  • [Show abstract] [Hide abstract]
    ABSTRACT: Experiments were aimed at checking whether the non-stratified apple embryos are sensitive to growth factors and light. The effect of growth regulators on light sensitivity was also studied. The stimulating or inhibiting effect of GA3, benzyladenine and IAA or coumarin on the dynamics of apple embryo germination was demonstrated. Seasonal fluctuations of the effect of the growth factors were noted. The stimulating effect of light on the germination of non-stratified apple embryos was demonstrated. This effect is independent of season and seems to be independent of the effects of growth regulators. Pokusy byly zaměřeny na prověření citlivosti nestratifikovaných embryí jabloní k růstovým faktorům a ke světlu. Rovněž byl studován ůčinek rústovyeh regulátorů v závislosti na světle. Výsledky prokázaly stimulační nebo inhibiční účinek GAs, benzyladeninu a IAA nebo kumarinu na dynamiku klíčení embryí jabloní. V souvislosti s ročním obdobím bylo potvrzeno kolísání účinku růstových faktorů. Dále byl prokázán stimulační účinek světla na kličení nestratifiko-vaných embryí jabloní. Tento účinek není závislý na ročním období a patrně ani na účincích růstových regulátorů.
    Biologia Plantarum 07/1970; 12(4):291-296. DOI:10.1007/BF02922159 · 1.74 Impact Factor
  • [Show abstract] [Hide abstract]
    ABSTRACT: Seeds ofLesqurella spices are known to be dormant for five years and more. In oder to make cultivation ofL. fendleri andL. gordonii feasible germination studies were undertaken and practical applications of the results were investigated.
    Economic Botany 01/1971; 25(1):55-59. DOI:10.1007/BF02894562 · 0.77 Impact Factor
Show more

Preview

Download
4 Downloads
Available from