Article

Consensus conference statement bariatric surgery for morbid obesity: health implications for patients, health professionals, and third-party payers.

University of Minesota, Mineapolis, MN 55455, USA.
Surgery for Obesity and Related Diseases (Impact Factor: 4.94). 01/2005; 1(3):371-81. DOI: 10.1016/j.soard.2005.04.002
Source: PubMed
0 Bookmarks
 · 
155 Views
 • World Journal of Laparoscopic Surgery with DVD. 05/2012; 5:89-101.
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Redactionele coordinatie k. Van de Velde Patient Care, september 2009, jaargang 32, nummer 7 -pg. 7-12 Isabelle Guelinckx is doctoraatsstudent aan de afdeling Voeding-Preventieve Geneeskunde, K.U.Leuven. Prof. dr. Greet Vansant is verbonden aan de afdeling Voeding-Preventieve Geneeskunde, K.U.Leuven. Prof. dr. Roland Devlieger is verbonden aan de Afdeling Verloskunde-Gynaecologie, UZ Gasthuisberg, Leuven. Het aantal vrouwen met overgewicit of obesitas die zwanger wensen te worden, is de laatste tijd alleen maar gestegen. Een aangepaste prenatale opvolging is vereist. Daarom geven we een overzicht van complicaties, ricitlijnen voor gewichtsmanagement, en de mogelij<hecen en impact van bariatriscie ciirurgie. Niet alleen in Amerika, maar ook in Europa is er een sterk stijgende prevalentie van overgewicht en obesitas. De laatste prevalentiecijfers toonden aan dat 23,5% van de Belgische vrouwen overgewicht heeft en 11,6% obees is. 1 In 2015 zou volgens een schatting van de Wereldgezondheidsorganisatie 45,1% van de Belgische vrouwen ouder dan 15 jaar overgewicht hebben, dat is een BMI van 25 kg/m 2 of meer. 2 Er zijn nog geen nationale data over obesitas bij zwangere vrouwen voor België bekend. Een retrospectieve studie die werd uitgevoerd op de prenatale raadpleging in UZ Gasthuisberg, toonde wel aan dat in 2006 20,7% van de zwangere vrouwen overgewicht had en 8,7% obees was. 3 Het lichaamsgewicht van zwangeren vóór de zwangerschap is bij de patiënten van het UZ Leuven de laatste tien jaar met 2,8 kg gestegen. Daarenboven is de gewichtstoename tijdens de zwangerschap nog eens met 1,4 kg toegenomen. Omdat in dezelfde periode noch de lengte van de zwangeren, noch het geboortegewicht van de baby's significant is gestegen, geeft dit het toenemende probleem van overgewicht binnen de zwangere populatie goed weer.
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Obesity has become one of the main threats to health worldwide and therefore gained increasing clinical and economic significance as well as scientific attention. General adipose-tissue accumulation in obesity is associated with systemically increased pro-inflammatory mediators and humoral and cellular changes within this compartment. These adipose-tissue changes and their systemic consequences led to the concept of obesity as a chronic inflammatory state. A pathognomonic feature of Crohn's disease (CD) is creeping fat (CF), a locally restricted hyperplasia of the mesenteric fat adjacent to the inflamed segments of the intestine. The precise role of this adipose-tissue and its mediators remains controversial, and ongoing work will have to define whether this compartment is protecting from or contributing to disease activity. This review aims to outline specific cellular changes within the adipose-tissue, occurring in either obesity or CF. Hence the potential impact of adipocytes and resident immune cells from the innate and adaptive immune system will be discussed for both diseases. The second part focuses on the impact of generalized adipose-tissue accumulation in obesity, respectively on the locally restricted form in CD, on intestinal inflammation and on the closely related integrity of the mucosal barrier.
  Frontiers in Immunology 09/2014; 5:462.

Preview

Download
5 Downloads
Available from