Article

Chronic static stretching improves exercise performance.

Exercise and Sport Science Department, Brigham Young University-Hawaii, Laie, HI, USA.
Medicine &amp Science in Sports &amp Exercise (Impact Factor: 4.46). 11/2007; 39(10):1825-31. DOI: 10.1249/mss.0b013e3181238a2b
Source: PubMed

ABSTRACT This study investigated the influence of static stretching exercises on specific exercise performances.
Thirty-eight volunteers participated in this study. The stretching group (STR) consisted of 8 males and 11 females whose activity was limited to a 10-wk, 40-min, 3-d.wk(-1) static stretching routine designed to stretch all the major muscle groups in the lower extremity. The control group (CON) consisted of 8 males and 11 females who did not participate in any kind of regular exercise routine during the study. Each subject was measured before and after for flexibility, power (20-m sprint, standing long jump, vertical jump), strength (knee flexion and knee extension one-repetition maximum (1RM)), and strength endurance (number of repetitions at 60% of 1RM for both knee flexion and knee extension).
STR had significant average improvements (P < 0.05) for flexibility (18.1%), standing long jump (2.3%), vertical jump (6.7%), 20-m sprint (1.3%), knee flexion 1RM (15.3%), knee extension 1RM (32.4%), knee flexion endurance (30.4%) and knee extension endurance (28.5%). The control group showed no improvement.
This study suggests that chronic static stretching exercises by themselves can improve specific exercise performances. It is possible that persons who are unable to participate in traditional strength training activities may be able to experience gains through stretching, which would allow them to transition into a more traditional exercise regimen.

Full-text

Available from: Arnold G Nelson, Apr 19, 2015
4 Followers
 · 
321 Views
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Lo stretching è una pratica comunemente utilizzata in ambito sportivo, ma si è poco riflettuto sulla sua reale utilità. Molti studi hanno indagato i suoi effetti in acuto ed in cronico in relazione al miglioramento della performance ed alla prevenzione degli infortuni. La maggior parte degli autori sono concordi nell’affermare che lo stretching agisca negativamente in acuto su prove di forza e/o potenza, mentre i dati sul lungo termine sono ancora in parte discordanti. Benché ci siano pochi gli studi che ne abbiano indagato gli effetti su prove di endurance, sembra che lo stretching agisca negativamente su quelle discipline che richiedono alte intensità nel ciclo stiramento-accorciamento, come la corsa. Nella prevenzione degli infortuni sono riconosciuti alcuni meriti allo stretching, anche se, in base alla metodica di applicazione, si potrebbero avere effetti completamente differenti o addirittura opposti. Il presente lavoro si propone di chiarire quali siano i meccanismi di azione dello stretching e di analizzare i suoi effetti per offrire, quindi, importanti indicazioni pratiche.
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Trénovanosť je prejavom výkonovej kapacity tréningom rozvinutých systémov organizmu športovca, zdravia, funkčného stavu organizmu, telesnej úrovne a technicko-taktickej pripravenosti športovca na podávanie súťažných výkonov. Poznanie úrovne trénovanosti športovcov je východiskovým kritériom racionálneho plánovania a optimalizácie tréningového procesu v každom športe. Zmeny stavov úrovne trénovanosti môžu signalizovať trénerovi a samotnému športovcovi pozitívne, alebo negatívne vplyvy tréningového zaťaženia. Na objektívne zisťovanie úrovne trénovanosti džudistov nám slúži diagnostika, ktorá sa v športovej praxi zameriava na funčkné, motorické, somatické, zdravotné, psychické, technické a ďalšie parametre, či faktory z ktorých sa športový výknon v džude skladá. Poznatky z diagnostiky úrovne trénovanosti môžu byť tiež uplatnené pri výbere talentovaných jedincov pre šport a do reprezentačných výberov, ako aj pri prevencii pred úrazmi a preťažovaním športovca. Predložená vedecká monografia prezentuje naše vlastné výskumy a poznatky z oblasti diagnostikovania úrovne trénovanosti slovenských džudistov za obdobie uplynulých 10 rokov. Konkrétne sa zameriava na fyziologické, motorické a somatické charakteristiky v štruktúre športového výkonu džuda. Porovnáva úroveň trénovanosti slovenských a zahraničných džudistov rôznej výkonnosti a veku. Je určená študentom špecializácie džudo na Fakultách telesnej výchovy a športu, pracovníkom diagnostických centier, širšej odborno-vedeckej úpolovej komunite, trénerom, ako aj samotným športovcom. Domnievame sa, že obohatí súčasnú, našu veľmi skromnú ponuku vedeckej literatúry na Slovensku v oblasti diagnostikovania úrovne trénovanosti džudistov rôzneho veku a výkonnosti. Monografia je súhrným dielom mnohých vlastných výskumov a testovaní, výskumných projektov, na ktorých som participoval, alebo som sa zúčastnil ako vedúci školiteľ bakalárskych a diplomových prác. Testovania a merania džudistov prebiehali v terénnych podmienkach, na viacerých pracoviskách Fakulty telesnej výchovy a športu, Univerzity Komenského, alebo v spolupráci s Národným športovým centrom, Judo klubom Slávia STU Bratislava, Slovenským zväzom džudo a reprezentačným trénerom Jozefom Krnáčom.
  01/2015; Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, Bratislava, Slovakia., ISBN: 978-80-89075-45-4
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Skeletal muscle functionality is governed by multiple stimuli including cytokines and biomechanical strain. Fibroblasts embedded within muscle connective tissue respond to biomechanical strain by secreting cytokines that induce myoblast differentiation and we hypothesize regulate myotube function. A coculture was established to allow crosstalk between fibroblasts in Bioflex wells, and myoblasts on non-deformable coverslips situated above Bioflex wells. Cyclic-short duration strain (CSDS) modeling repetitive stress/injury, acyclic long-duration strain (ALDS) modeling manipulative therapy, and combined strain paradigms (CSDS+ALDS) were applied to fibroblasts. Non-strained myoblasts in uniculture and coculture served as controls. After fibroblasts had induced myoblast differentiation, myotube contraction was assessed by perfusion of ACh[10(-11)-10(-3M)] and KCl[10(-2M)]. CSDS-fibroblasts increased myotube contractile sensitivity versus uniculture (P<0.05). As contraction is dependent upon ACh binding, expression and clustering of nicotinic receptors (nAChRs) were measured. CSDS-fibroblasts increased nAChR expression (P<0.05) which correlated with myotube contraction. ALDS-fibroblast did not significantly affect contraction nor nAChR expression. Agrin-treated myotubes were then used to design a computer algorithm to identify αBGT-stained nAChR clusters. ALDS-fibroblasts increased nAChR clustering (P<0.05); while CSDS-fibroblasts disrupted clusters from forming. CSDS-fibroblasts produced nAChRs preferentially located in non-clustered regions (P<0.05). Strain-activated fibroblasts mediate myotube differentiation with multiple functional phenotypes. Similar to muscle injury, CSDS-fibroblasts disrupted nAChR clusters and hypersensitized myotube contraction, while ALDS-fibroblasts aggregated nAChRs in large clusters which may have important clinical implications. Cellular strategies aimed at improving muscle functionality, such as through biomechanical strain vehicles that activate fibroblasts to stabilize neuromuscular junctions on nearby skeletal muscle may serve as novel targets in neuromuscular disorders.
  AJP Cell Physiology 08/2014; 307(8). DOI:10.1152/ajpcell.00335.2013 · 3.67 Impact Factor