Article

Multidrug intravenous anesthesia for children undergoing MRI: a comparison with general anesthesia

Department of Anesthesia, Faculty of Medicine, University of Mansoura, Mansoura, Egypt.
Pediatric Anesthesia (Impact Factor: 1.74). 12/2007; 17(12):1187-93. DOI: 10.1111/j.1460-9592.2007.02351.x
Source: PubMed

ABSTRACT We used a multidrug intravenous anesthesia regimen with midazolam, ketamine, and propofol to provide anesthesia for children during magnetic resonance imaging (MRI). This regimen was compared with general anesthesia in a randomized comparative study. Outcome measures were safety, side effects and recovery variables in addition to adverse events in relation to age strata.
The children received either general anesthesia with propofol, vecuronium and isoflurane [general endotracheal anesthesia (GET) group; n=313] or intravenous anesthesia with midazolam, ketamine, and propofol [intravenous anesthesia (MKP) group; n=342]. Treatment assignment was randomized based on the date of the MRI. Physiological parameters were monitored during anesthesia and recovery. Desaturation (SpO2<93%), airway problems, and the need to repeat the scan were recorded. The discharge criteria were stable vital signs, return to baseline consciousness, absence of any side effects, and ability to ambulate.
With the exception of two children (0.6%) in the MKP group, all enrolled children completed the scan. A significantly greater number (2.3%) required a repeat scan in the MKP group (P<0.05) and were sedated with a bolus dose of propofol. The total incidence of side effects was comparable between the MKP (7.7%) and GET groups (7.0%). Infants below the age of 1 year showed a significantly higher incidence of adverse events compared with the other age strata within each group. Within the MKP group, risk ratio was 0.40 and 0.26 when comparing infants aged below 1 year with the two older age strata, respectively. Recovery characteristics were comparable between both groups.
Intravenous midazolam, ketamine and propofol provides safe and adequate anesthesia, comparable with that obtained from general endotracheal anesthesia, for most children during MRI.

0 Followers
 · 
113 Views
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Abstract The magnetic resonance imaging (MRI) room is a special environment. The required intense magnetic fields create unique problems with the use of standard anesthesia machines, syringe pumps, and physiologic monitors. We have recently experienced 2 oral maxillofacial surgery cases requiring MRI: a 15-year-old boy with developmental disability and a healthy 5-year-old boy. The patients required complete immobilization during the scanning for obtaining high-quality images for the best diagnosis. Anesthesia was started in the MRI scanning room. An endotracheal intubation was performed after induction with intravenous administration of muscle relaxant. Total intravenous anesthesia via propofol drip infusion (4-7 mg/kg/h) was used during the scanning. Standard physiologic monitors were used during scan pauses, but special monitors were used during scanning. In MRI scanning for oral maxillofacial surgery, general anesthesia, with the added advantage of having a secured airway, is recommended as a safe alternative to sedation especially in cases of patients with disability and precooperative chidren.
  Anesthesia Progress 06/2013; 60(2):60-6. DOI:10.2344/0003-3006-60.2.60
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: AIMS: The role of ketamine anesthesia in the prehospital, emergency department and operating theater settings is not well defined. DISCUSSION: A nonsystematic review of ketamine was performed by authors from Australia, Europe, and North America. Results were discussed among authors and the final manuscript accepted. CONCLUSIONS: Ketamine is a useful agent for induction of anesthesia, procedural sedation, and analgesia. Its properties are appealing in many awkward clinical scenarios. Practitioners need to be cognizant of its side effects and limitations.
  CNS Neuroscience & Therapeutics 03/2013; 19(6). DOI:10.1111/cns.12072 · 3.78 Impact Factor
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Samenvatting Tijdens magnetisch resonantie-onderzoek (MRI) hebben jonge kinderen en kinderen met een vertraagde ontwikkeling een vorm van procedurele sedatie (PS) nodig om voldoende (lang) bewegingloos te kunnen blijven liggen. In Nederland hebben zich in het afgelopen decennium ernstige ongevallen voorgedaan tijdens PS voor MRI. Het is aangetoond dat essentiële veiligheidsrichtlijnen ten aanzien van PS onvoldoende geïmplementeerd zijn in de Nederlandse algemene kindergeneeskundige praktijk. Tevens bestaan er zorgen over de matige effectiviteit van vaak toegepaste PS-protocollen. Door middel van een enqueˆte onderzochten we welke PS-technieken en -medicijnen algemeen kinderartsen meestal gebruiken voor MRI bij kinderen. De gemiddelde praktijk werd vergeleken met de resultaten van een systematische review (SR) van de recente literatuur. Door middel van de SR proberen we de klinische vraag te beantwoorden wat op de kinderleeftijd de veiligste en meest effectieve techniek is voor PS tijdens MRI. Nederlandse kinderartsen doen voor MRI zelden beroep op anesthesie. Meestal wordt gebruikgemaakt van een PS op basis van chloralhydraat, midazolam en/of lytische cocktails. Deze sedativa hebben een suboptimale effectiviteit. Het is onbekend hoeveel onderzoeken hierdoor geheel of gedeeltelijk mislukken. Deze medicijnen hebben wel een reëel risico op ernstige complicaties. Het gebruik moet daarom steeds gepaard gaan met verregaande voorzorgsmaatregelen en de aanwezigheid van competente professionals. Van alle sedativa heeft propofol de hoogste effectiviteit. Propofol kan veilig worden gebruikt door competente nietanesthesiologen. Indien deze professionals niet beschikbaar zijn, verdient het aanbeveling om kinderen die gesedeerd moeten worden voor MRI, door te verwijzen naar een anesthesioloog.
  Tijdschrift voor kindergeneeskunde 01/2010; 2011(2):42-54. DOI:10.1007/s12456-011-0008-9