Article

Cerebrocortical Beta Activity in Overweight Humans Responds to Insulin Detemir

Department of Internal Medicine IV, University of Tübingen, Tübingen, Germany.
PLoS ONE (Impact Factor: 3.53). 02/2007; 2(11):e1196. DOI: 10.1371/journal.pone.0001196
Source: PubMed

ABSTRACT Insulin stimulates cerebrocortical beta and theta activity in lean humans. This effect is reduced in obese individuals indicating cerebrocortical insulin resistance. In the present study we tested whether insulin detemir is a suitable tool to restore the cerebral insulin response in overweight humans. This approach is based on studies in mice where we could recently demonstrate increased brain tissue concentrations of insulin and increased insulin signaling in the hypothalamus and cerebral cortex following peripheral injection of insulin detemir.
We studied activity of the cerebral cortex using magnetoencephalography in 12 lean and 34 overweight non-diabetic humans during a 2-step hyperinsulinemic euglycemic clamp (each step 90 min) with human insulin (HI) and saline infusion (S). In 10 overweight subjects we additionally performed the euglycemic clamp with insulin detemir (D). While human insulin administration did not change cerebrocortical activity relative to saline (p = 0.90) in overweight subjects, beta activity increased during D administration (basal 59+/-3 fT, 1(st) step 62+/-3 fT, 2(nd) step 66+/-5, p = 0.001, D vs. HI). As under this condition glucose infusion rates were lower with D than with HI (p = 0.003), it can be excluded that the cerebral effect is the consequence of a systemic effect. The total effect of insulin detemir on beta activity was not different from the human insulin effect in lean subjects (p = 0.78).
Despite cerebrocortical resistance to human insulin, insulin detemir increased beta activity in overweight human subjects similarly as human insulin in lean subjects. These data suggest that the decreased cerebral beta activity response in overweight subjects can be restored by insulin detemir.

Download full-text

Full-text

Available from: Katarína Štingl, Jul 19, 2015
0 Followers
 · 
126 Views
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: The metabolic syndrome and type 1 diabetes are associated with brain alterations such as cognitive decline brain infarctions, atrophy, and white matter lesions. Despite the importance of these alterations, their pathomechanism is still poorly understood. This study was conducted to investigate brain glucose and metabolites in healthy individuals with an increased cardiovascular risk and in patients with type 1 diabetes in order to discover more information on the nature of the known brain alterations. We studied 43 20- to 45-year-old men. Study I compared two groups of non-diabetic men, one with an accumulation of cardiovascular risk factors and another without. Studies II to IV compared men with type 1 diabetes (duration of diabetes 6.7 ± 5.2 years, no microvascular complications) with non-diabetic men. Brain glucose, N-acetylaspartate (NAA), total creatine (tCr), choline, and myo-inositol (mI) were quantified with proton magnetic resonance spectroscopy in three cerebral regions: frontal cortex, frontal white matter, thalamus, and in cerebellar white matter. Data collection was performed for all participants during fasting glycemia and in a subgroup (Studies III and IV), also during a hyperglycemic clamp that increased plasma glucose concentration by 12 mmol/l. In non-diabetic men, the brain glucose concentration correlated linearly with plasma glucose concentration. The cardiovascular risk group (Study I) had a 13% higher plasma glucose concentration than the control group, but no difference in thalamic glucose content. The risk group thus had lower thalamic glucose content than expected. They also had 17% increased tCr (marker of oxidative metabolism). In the control group, tCr correlated with thalamic glucose content, but in the risk group, tCr correlated instead with fasting plasma glucose and 2-h plasma glucose concentration in the oral glucose tolerance test. Risk factors of the metabolic syndrome, most importantly insulin resistance, may thus influence brain metabolism. During fasting glycemia (Study II), regional variation in the cerebral glucose levels appeared in the non-diabetic subjects but not in those with diabetes. In diabetic patients, excess glucose had accumulated predominantly in the white matter where the metabolite alterations were also the most pronounced. Compared to the controls values, the white matter NAA (marker of neuronal metabolism) was 6% lower and mI (glia cell marker) 20% higher. Hyperglycemia is therefore a potent risk factor for diabetic brain disease and the metabolic brain alterations may appear even before any peripheral microvascular complications are detectable. During acute hyperglycemia (Study III), the increase in cerebral glucose content in the patients with type 1 diabetes was, dependent on brain region, between 1.1 and 2.0 mmol/l. An every-day hyperglycemic episode in a diabetic patient may therefore as much as double brain glucose concentration. While chronic hyperglycemia had led to accumulation of glucose in the white matter, acute hyperglycemia burdened predominantly the gray matter. Acute hyperglycemia also revealed that chronic fluctuation in blood glucose may be associated with alterations in glucose uptake or in metabolism in the thalamus. The cerebellar white matter appeared very differently from the cerebral (Study IV). In the non-diabetic men it contained twice as much glucose as the cerebrum. Diabetes had altered neither its glucose content nor the brain metabolites. The cerebellum seems therefore more resistant to the effects of hyperglycemia than is the cerebrum. Sekä metabolinen oireyhtymä että tyypin 1 diabetes lisäävät kognitiivisten häiriöiden, aivoinfarktien, aivojen ennenaikaisen surkastumisen ja valkoisen aineen muutosten riskiä. Tärkeydestään huolimatta näiden muutosten syntymekanismia ei tunneta. Väitöstyössä tutkittiin aivojen glukoosin ja aineenvaihdunta-aineiden pitoisuuksia terveillä henkilöillä, joilla on sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä, ja henkilöillä, joilla on tyypin 1 diabetes. Tavoitteena oli saada uutta tietoa näihin tiloihin liitetyistä aivomuutoksista ja niiden syntymekanismeista. Tutkimme kaikkiaan 43 iältään 20 45 -vuotiasta miestä. Ensimmäisessä osatyössä verrattiin sydän- ja verisuonisairauksien riskiryhmää terveisiin verrokkeihin. Osatöissä II-IV verrattiin tyypin 1 diabetesta sairastavia miehiä (diabeteksen kesto 6.7 vuotta, ei komplikaatioita) terveisiin verrokkeihin. Määritimme magneettiresonanssispektroskopialla aivojen glukoosi-, N-asetyyliaspartaatti- (NAA), kreatiini-, koliini-, ja myo-inositoli-pitoisuudet. Määritykset tehtiin isoaivojen frontaalisen kuorikerroksen, frontaalisen valkoisen aineen ja talamuksen lisäksi myös pikkuaivoissa. Tutkimukset tehtiin paastoaineenvaihdunnan aikana ja pienemmällä ryhmällä myös akuutin hyperglykemian aikana. Terveillä koehenkilöillä aivojen glukoosipitoisuus korreloi verensokerin kanssa lineaarisesti. Riskiryhmässä veren glukoosipitoisuus oli 13 % suurempi kuin verrokkiryhmässä, mutta talamuksen glukoosipitoisuus oli samalla tasolla ryhmien välillä. Riskiryhmän thalamuksen glukoosipitoisuus oli siis oletettua pienempi. Lisäksi talamuksen kreatiini (oksidatiivisen aineenvaihdunnan merkkiaine) oli riskiryhmässä 17 % korkeampi kuin verrokeilla. Terveillä koehenkilöillä kreatiini korreloi talamuksen glukoosin kanssa, kun taas riskiryhmässä nähtiin tämän sijasta korrelaatio paastoverensokerin ja sokerirasituskokeen tuloksen kanssa. Näinollen sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät, erityisesti insuliiniresistenssi voivat vaikuttaa aivojen aineenvaihduntaan. Paastoaineenvaihdunnan aikana terveiden koehenkilöiden aivoalueiden välisessä glukoosipitoisuudessa oli eroja. Diabeetikoilla erot olivat tasoittuneet. Heillä eniten ylimääräistä glukoosia oli kertynyt valkoiseen aineeseen, missä myös aineenvaihduntamuutokset olivat selvimmät: NAA oli 6 % alhaisempi ja myo-inositoli 20 % korkeampi kuin verrokeilla. Hyperglykemiaa voidaan näinollen pitää merkittävänä diabeettisten aivomuutosten riskitekijänä. Merkittävää on myös, että aivomuutokset voivat olla havaittavissa ennen mikrovaskulaaristen riskitekijöiden ilmenemistä. Akuutin hyperglykemian aikana diabeetikoiden aivojen glukoosipitoisuus nousi aivoalueesta riippuen 1.1 - 2.0 mmol/l. Sen perusteella diabeetikon jokapäiväinen hyperglykeeminen episodi voi kaksinkertaistaa aivojen glukoosipitoisuuden. Kun krooninen hyperglykeemia nosti glukoosipitoisuutta eniten valkoisen aineessa, akuutin hyperglykemian aikana pitoisuus nousi eniten kuorikerroksessa. Akuutti hyperglykemia paljasti myös että pitkäaikainen verensokerin vaihtelu saattaa muuttaa talamuksen glukoosinottoa. Pikkuaivojen tulokset olivat hyvin erilaiset kuin isoaivojen. Terveillä koehenkilöillä pikkuaivojen valkoisessa aineessa glukoosipitoisuus oli kaksinkertainen isoaivojen valkoiseen aineeseen verrattuna. Diabetes ei ollut muuttanut sen glukoosipitoisuutta eikä sen aineenvaihdunta-aineiden pitoisuuksia. Pikkuaivot saattavat siis sietää paremmin pitkäaikaista hyperglykemiaa kuin isoaivot.
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Diabetes mellitus is a disease in which a person has a high blood glucose level as a result of either because the body does not produce enough insulin (Type 1), or because the body cells do not properly respond or resistant to the insulin that is produced (Type 2). Insuin therapy is widely used in patients with these two types of diabetes. Modification of the human insulin molecule results in a slower distribution to peripheral target tissues, a longer duration of action with stable concentrations and thus a lower rate of hypoglycemia. Insulin analogs are synthesized to minimize unpredictable side effects of NPH (neutral protamine Hagedorn) insulin. Insulin detemir is an insulin analog that provides effective therapeutic options for patients with type 1 and type 2 diabetes. Several trials showed that insulin detemir did not display any significant differences in glycated hemoglobin (HbA 1c) levels when compared to NPH and insulin glargine. It is comparable with insulin glargine in significantly reducing rates of all types of hypoglycemia. Clinical studies have demonstrated that detemir enabled significantly lower within-subject variability and no or less weight gain than NPH insulin and glargine. Recent pharmacodynamic studies have pointed out that detemir could be used once daily in many patients with diabetes. This review will focus on the toxicological profile of insulin detemir: pharmaco/toxico-kinetics and dynamics, safety/efficacy, adverse reactions, drug interactions, and its mutagenecity/carcinogenicity.
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Obesity is not only associated with metabolic abnormalities, but also with cognitive dysfunction and changes in the central nervous system. The present pilot study was carried out to investigate functional connectivity in obese and non-obese adolescents using magnetoencephalography (MEG). Magnetoencephalographic recordings were performed in 11 obese (mean BMI 38.8+/-4.6 kg/m(2)) and 8 lean (mean BMI 21.0+/-1.5 kg/m(2)) female adolescents (age 12-19 years) during an eyes-closed resting-state condition. From these recordings, the synchronization likelihood (SL), a common method that estimates both linear and non-linear interdependencies between MEG signals, was calculated within and between brain regions, and within standard frequency bands (delta, theta, alpha1, alpha2, beta and gamma). The obese adolescents had increased synchronization in delta (0.5-4 Hz) and beta (13-30 Hz) frequency bands compared to lean controls (P(delta total) = 0.001; P(beta total) = 0.002). This study identified increased resting-state functional connectivity in severe obese adolescents. Considering the importance of functional coupling between brain areas for cognitive functioning, the present findings strengthen the hypothesis that obesity may have a major impact on human brain function. The cause of the observed excessive synchronization is unknown, but might be related to disturbed motivational pathways, the recently demonstrated increase in white matter volume in obese subjects or altered metabolic processes like hyperinsulinemia. The question arises whether the changes in brain structure and communication are a dynamic process due to weight gain and whether these effects are reversible or not.
  PLoS ONE 02/2008; 3(7):e2827. DOI:10.1371/journal.pone.0002827 · 3.53 Impact Factor
Show more