• [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Atopowe zapalenie skóry (atopic dermatitis; AD) jest najczęstszą przewlekłą chorobą zapalną skóry. Często poprzedza rozwój alergii pokarmowej i astmy. Aktualna wiedza o AD wskazuje na zaburzenia końcowego różnicowania nabłonka tworzącego naskórek prowadzące do nieprawidłowości jego warstwy rogowej, co z kolei umożliwia przechodzenie alergenów i wystąpienie uczulenia ogólnoustrojowego związanego z obecnością IgE. Skóra zmieniona atopowo wykazuje także predyspozycje do kolonizacji przez patogeniczne mikroorganizmy, głównie gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus) i wirusy opryszczki pospolitej (herpes simplex). Przyczyny nieprawidłowości bariery skórnej są złożone i wynikają głównie ze złożonego działania czynników genetycznych, środowiskowych i immunologicznych. Czynniki te z kolei są prawdopodobnie odpowiedzialne za zróżnicowanie pierwszych objawów i nasilenia AD oraz historii naturalnej choroby skóry. Prowadzone ostatnio badania sugerują, że wczesne interwencje mające na celu zachowanie bariery skórnej mogą zapobiegać AD. Optymalne postępowanie w przypadku wystąpienia AD z objawami skórnymi wymaga skutecznej kontroli zarówno lokalnej, jak i ogólnoustrojowej aktywności immunologicznej. Wczesna interwencja może poprawić długookresowe wyniki leczenia AD i ograniczyć ogólnoustrojowe uczulenie na alergen, prowadzące do innych chorób alergicznych w układzie pokarmowym lub oddechowym.
  11/2014; DOI:10.1016/j.alergo.2014.11.005
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Atopic dermatitis (AD) is the most common chronic inflammatory skin disease. It often precedes the development of food allergy and asthma. Recent insights into AD reveal abnormalities in terminal differentiation of the epidermal epithelium leading to a defective stratum corneum, which allows enhanced allergen penetration and systemic IgE sensitization. Atopic skin is also predisposed to colonization or infection by pathogenic microbes, most notably Staphylococcus aureus and herpes simplex virus. Causes of this abnormal skin barrier are complex and driven by a combination of genetic, environmental, and immunologic factors. These factors likely account for the heterogeneity of AD onset and the severity and natural history of this skin disease. Recent studies suggest prevention of AD can be achieved through early interventions to protect the skin barrier. Onset of lesional AD requires effective control of local and systemic immune activation for optimal management. Early intervention might improve long-term outcomes for AD and reduce the systemic allergen sensitization that leads to associated allergic diseases in the gastrointestinal and respiratory tract.
  Journal of Allergy and Clinical Immunology 10/2014; 134(4):769–779. DOI:10.1016/j.jaci.2014.08.008 · 11.25 Impact Factor
 • Source

Full-text

Download
0 Downloads
Available from
Jan 30, 2015