Article

Primary erector spinae pyomyositis causing an epidural abscess: case report and literature review

Department of Spinal Surgery, University Hospital of North Tees, Hardwick, Stockton, North Tees, TS19 8PE, United Kingdom.
The Spine Journal (Impact Factor: 2.8). 05/2008; 8(3):548-51. DOI: 10.1016/j.spinee.2006.12.011
Source: PubMed

ABSTRACT Primary pyomyositis (PM) is a rare bacterial infection of skeletal muscle usually restricted to tropical zones. Typically caused by Staphylococcus aureus, primary staphylococcal PM associated with an epidural abscess has not been reported before.
We present the first case of staphylococcal PM associated with an epidural abscess.
Case report.
A 56-year-old woman.
Clinical follow-up at 9 months.
This 56-year-old woman presented with a sudden onset of left lumbar back pain and sciatica without prior illness. She was pyrexial on admission, with elevated inflammatory markers but with no obvious systemic source of sepsis.
Spinal magnetic resonance imaging and subsequent surgery revealed an erector spinae abscess causing an epidural abscess via the left L4/5 intervertebral foramen. Both back pain and sciatica were immediately improved postoperatively. Culture revealed S aureus as the sole organism sensitive to flucloxacillin. Intravenous therapy was converted to oral after 12 days once the erythrocyte sedimentation rate had normalized and she was asymptomatic. She remains asymptomatic and without clinical signs at the 9-month follow-up.
Spinal infection must always be considered when back pain and sciatica are associated with clinical signs of sepsis. We present the first case of staphylococcal PM associated with an epidural abscess.

0 Followers
 · 
75 Views
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Zespół bólowy kręgosłupa jest jedną z częstszych przyczyn zgłaszania się pacjentów do lekarza. W większości przypadków jest on spowodowany zmianami zwyrodnieniowymi i odwracalnymi zaburzeniami czynnościowymi. Jednak w rzadszych przypadkach może mieć poważniejszą przyczynę, jaką jest np. zajęcie jego struktur przez proces nowotworowy lub zapalny. Wczesne rozpoznanie stanowi duże wyzwanie diagnostyczne ze względu na nieswoiste objawy kliniczne i wymaga od lekarza dużej wnikliwości diagnostycznej. Zakażenia kręgosłupa i tkanek przykręgosłupowych są lepiej rozpoznawane dzięki nowym technikom obrazowania, ale również występują częściej. Sprzyja im zjawisko immunosupresji towarzyszące innym chorobom, częstsze ingerencje chirurgiczne w okolicy kręgosłupa oraz starzenie się społeczeństwa. Stosowane powszechnie niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) często łagodzą objawy poważnego schorzenia. Zbyt późne rozpoznanie prowadzi do nieodwracalnego niszczenia tkanek, a nawet zgonu wskutek posocznicy. Zakażenia kręgosłupa i tkanek przykręgosłupowych obejmują najczęściej: zapalenie trzonów kręgów (vertebral osteomyelitis) i przestrzeni międzykręgowej (discitis) określane wspólnym terminem spondylodiscitis, ropnie nadtwardówkowe rdzenia kręgowego oraz ropne zapalenie mięśni przykręgosłupowych (pyomyositis). Ropnie przykręgosłupowe i powyższe choroby często współistnieją. W jednym z badań, w którym analizie poddano dane 74 pacjentów z ropniem nadtwardówkowym rdzenia kręgowego stwierdzono, że zmiany o typie vertebral osteomyelitis i discitis współistniały odpowiednio u 62 i 37% z nich. Natomiast w badaniu przeprowadzonym przez McHenry’ego i wsp. z udziałem pacjentów ze spondylodiscitis, współistnienie ropni nadtwardówkowych i przykręgosłupowych stwierdzono odpowiednio u 17 i 26%. Czynniki ryzyka wszystkich typów zakażeń kręgosłupa i tkanek przykręgosłupowych są podobne i należą do nich m.in.: przejściowe bakteriemie towarzyszące innym stanom zapalnym, zaawansowany wiek, stany immunosupresji (alkoholizm, zakażenie HIV, choroby nowotworowe, przewlekła choroba nerek, cukrzyca, przewlekła kortyko-steroidoterapia), urazy w okolicy kręgosłupa, punkcja lędźwiowa oraz operacje kręgosłupa. Jedynie w przypadku opisanych poniżej zmian typu pyomyositis dużej roli nie odgrywa wcześniejszy uraz penetrujący lub czynnik jatrogenny. U młodych pacjentów częstym czynnikiem ryzyka jest dożylne przyjmowanie narkotyków. Większość pacjentów z zakażeniami kręgosłupa i tkanek przykręgosłupowych ma co najmniej jeden z powyższych czynników ryzyka.
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Isolated spontaneous primary tubercular erector spinae abscess in an immunocompetent patient is very rare. Here, we report such a case of 21-year-old female, which was successfully managed with timely diagnosis and intervention. Isolated primary tubercular abscess of erector spinae is a rare differential diagnosis of low back pain; however, it must be suspected in an endemic region for tuberculosis, especially when raised erythrocytic sedimentation rate and C-reactive protein are present. Excision along with anti tubercular therapy proved to be a successful strategy in our patient.
  Asian spine journal 04/2015; 9(2):276-80. DOI:10.4184/asj.2015.9.2.276
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: This is a retrospective cases series.Objective Tropical pyomyositis of Erector Spinae muscle (ESPM) is a rare muscular infection which may extend into the intraspinal canal to become spinal epidural abscess (ESPM-SEA). If left untreated, it may cause catatrophic spinal cord dysfunction and lead to irreversible paralysis. A series of eight such cases is present, in order to provide proper surgical options and clarify the prognostic factors of the disease.Summary of Background DataMerely six sporadic case reports had been found in the literature. Surgical debridement and laminectomy to drain the intraspinal abscess combined with systemic antibiotics were the choice of treatment to treat the disease with good therapeutic effect.Methods Inpatient charts of the patients were reviewed. The therapeutic effect and functional neurological recovery are correlated with the demographic characteristics of the patients, neurological deficits before drainage, and the different procedures of drainage.ResultsOld age, long ESPM-SEA (>6.5 vertebral segments), spinal cord dysfunction as well as complete paralysis before the interventional procedures is significantly correlated with poor functional neurological recovery (Sperman's coeffiecient correlation, all p < 0.05). Pig-tail drainage of ESPM combined with adequate systemic antibiotics could cure if infection presents with lumbar radiculopathy only, but it failed to rescue the spinal cord dysfuction in two patients presents with complete paralysis. Surgical drainage of ESPM with mini-laminotomy to drain ESPM-SEA combined with systemic antibiotics provided good functional recovery of patients, despite of prolonged pre-operative complete paralysis.Conclusion Early drainage of the ESPM and related epidural abscess combined with systemic antibiotics can provide excellent therapeutic effect of ESPM-SEA. Open drainage with mini-laminotomy is superior to pig-tail drainage when spinal cord dysfunction occurred associated with ESPM-SEA.
  Clinical Neurology and Neurosurgery 11/2014; 128. DOI:10.1016/j.clineuro.2014.10.022 · 1.25 Impact Factor