Article

Pediatric Paradoxical Vocal-Fold Motion: Presentation and Natural History

Department of Otology and Laryngology, Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Harvard Medical School, Boston, MA 02114, USA.
PEDIATRICS (Impact Factor: 5.3). 12/2011; 128(6):e1443-9. DOI: 10.1542/peds.2011-1003
Source: PubMed

ABSTRACT To describe (1) a cohort of children with paradoxical vocal-fold motion (PVFM) who were referred to a multidisciplinary airway center and (2) the outcomes of various treatment modalities including speech therapy, gastroesophageal reflux disease treatment, and psychiatric treatment.
This was a case series with chart review of children younger than 18 years with PVFM evaluated at a tertiary care pediatric airway center over a 36-month period.
Fifty-nine children with PVFM were evaluated. The cohort had a mean age of 13.64 years (range: 8-18 years) and a female-to-male ratio of 3:1. Speech therapy as an initial treatment resulted in a 63% (24 of 38) success rate after an average of 3.7 treatment sessions. Speech therapy was a more successful treatment than antireflux therapy (P = .001). Ten percent (6 of 59) of the children presented with a known psychiatric diagnosis, and 30% (18 of 59) of children in the cohort were ultimately diagnosed with a psychiatric condition. Children with inspiratory stridor at rest had a lower initial success rate with speech therapy (56%), a higher rate of underlying psychiatric disorders (75%), and a high rate of success after psychiatric treatment (100%) that required, on average, 3 sessions over a 2-month period.
To our knowledge, this is the largest study to date on pediatric PVFM. The majority of children with PVFM improve with speech therapy. Children with PVFM at rest may be better treated with psychiatric therapy than speech therapy. Furthermore, children who present with symptoms at rest may have a higher likelihood of underlying psychiatric disease.

0 Followers
 · 
119 Views
 • Source
  • "Many of the terms imply a significant psychological component, and this perceived link between psychological dysfunction and DB is one of the reasons physicians often avoid this area. Similarly, the relatively well characterised form of DB known as paradoxical vocal cord dysfunction (pVCD) [32] [33] [34] [35] [36] [37] has been labelled factitious asthma, functional stridor, episodic laryngeal dyskinesia, hysterical croup and psychogenic stridor [33]. "
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Background Dysfunctional breathing/hyperventilation syndrome is a breathing problem that involves breathing using a poor pattern or breathing too deeply or too rapidly (or both) (hyperventilation). There are many possible causes of dysfunctional breathing and if left untreated it can lead to a variety of unpleasant symptoms such as breathlessness, dizziness, pins and needles and chest pain. Little is known about dysfunctional breathing in children. Preliminary data suggest that at least 5.3% of children with asthma have dysfunctional breathing but no accepted recommendations are available for the treatment of these children. Dysfunctional breathing is currently treated using breathing exercises where the overall aim is to teach the patient to breathe gently using the lower part of their chest at a rate that matches their activity level. Review questionThe aim of this review was to investigate whether breathing exercises are useful in the treatment of children with dysfunctional breathing. Key resultsWe found no suitable trials that evaluated the use of breathing exercises in the management of children with dysfunctional breathing. Currently there is no evidence to support or refute the use of breathing exercises in children with dysfunctional breathing and randomised controlled trials are needed. This Cochrane plain language summary is up to date as of October 2013.
  Cochrane database of systematic reviews (Online) 12/2013; 18(Issue 2):Art. No.: CD010376. DOI:10.1002/14651858.CD010376 · 5.94 Impact Factor
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: rsak ebesvaer obstruksjonen en adduksjon av stemmebåndene alene (glottisk EILO eller VCD). Ofte finner man en kombinasjon av supraglottisk og glottisk EILO, men da er det vanligst at adduksjonen starter supraglottisk (7–9). Forekomsten av EIA har blitt anslått til 8–10 % i en uselektert barnepopulasjon og til ca 35 % blant barn med astma (10). Forekomsten av EILO var 7,5 % i en uselektert kohort av ungdommer i København (11). Diagnostikk av eILO Tre hovedkriterier har blitt foreslått som sentrale for å stille diagnosen EILO (3). Det skal foreligge: 1) kliniske symptomer på EIIS 2) bekreftende lungefunksjonsfunn og 3) verifisert laryngoskopisk EILO. Kliniske symptomer EILO er en viktig differensialdiagnose til EIA og mange pasienter med EILO har blitt behandlet for EIA i flere år, ofte uten saerlig effekt. I et materiale fra Bergen (9) hadde 10 % av kontroll-pasientene og hele 85 % av pasienter med EIIS fått behandling for astma i årene før de ble diagnostisert med EILO. Hele 64 % av pasientene med EIIS rapporterte at medisineringen ikke hadde hatt effekt på symptomer relatert til anstrengelse. Dette viser at man skal ha en aktiv holdning til sykehistorien og til utredningen ved anstrengelsesutløste symptomer, og at de riktige spørsmålene må stilles. EIA har sin karakteristiske symptomprofil preget av ekspirato-riske symptomer som kommer som respons på anstrengelsesutløst hyperventilasjon. EIA har dessuten et karakteristisk spirometrisk mønster med spesifikke endringer i lunge-funksjon (FEV 1) fra før til bestemte tidsintervaller etter en standardisert anstrengelse (12). Det er viktig at man ikke glemmer at det finnes pasienter som både har EIA og EILO. En test for anstrengelsesutløst astma kan også benyttes til å reprodusere sympto-mene som beskrives av pasienter med EIIS. Da er det viktig at testleder observerer og noterer hva som skjer mens testen pågår, og ikke kun rapporterer endringer i FEV 1 etter avsluttet test. Man må lytte til pasientens respirasjon og notere grad av besvaer, respirasjonslyder (for eksempel stridor), respirasjons-mønster (forlenget inspirium), hyper-ventilasjon og panikkreaksjoner. En grundig beskrivelse kan gi indi-kasjon på om symptomene har sitt utspring fra perifere bronkier (astma) eller sentrale luftrør. EIIS er ikke noe entydig definert symptom, men heller en relativt vag
 • Source
  Annals of allergy, asthma & immunology: official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology 10/2012; 109(4):233-6. DOI:10.1016/j.anai.2012.07.006 · 2.75 Impact Factor
Show more