The effectiveness of a school-based substance abuse prevention program: EU-Dap cluster randomised controlled trial

Department of Clinical and Experimental Medicine-Avogadro University, Novara, Italy.
Preventive Medicine (Impact Factor: 3.09). 11/2008; 47(5):537-43. DOI: 10.1016/j.ypmed.2008.06.018
Source: PubMed

ABSTRACT

To evaluate the effectiveness of the school-based drug abuse prevention program developed in the EU-Dap study (EUropean Drug Abuse Prevention trial) in preventing the use of tobacco, alcohol and drugs at the post-test.
Cluster Randomised Controlled Trial. Seven European countries participated in the study; 170 schools (7079 pupils 12-14 years of age) were randomly assigned to one of three experimental conditions or to a control condition during the school year 2004/2005. A pre-test survey assessing past and current substance use was conducted before the implementation of the program. The program consisted in 12-hour class-based curriculum based on a comprehensive social-influence approach. A post-test survey was carried out in all participating schools, 3 months after the end of the program. The association between program condition and change in substance use at post-test was expressed as adjusted Prevalence Odds Ratio (POR), estimated by multilevel regression model.
Program effects were found for daily cigarette smoking (POR=0.70; 0.52-0.94) and episodes of drunkenness in the past 30 days (POR=0.72; 0.58-0.90 for at least one episode, POR=0.69; 0.48-0.99 for three or more episodes), while effects on Cannabis use in the past 30 days were of marginal statistical significance (POR=0.77; 0.60-1.00). The curriculum was successful in preventing baseline non-smokers or sporadic smokers from moving onto daily smoking, but it was not effective in helping baseline daily smokers to reduce or stop smoking.
School curricula based on a comprehensive social-influence model may delay progression to daily smoking and episodes of drunkenness.

Download full-text

Full-text

Available from: Gregor Burkhart,
 • Source
  • "Studie zabývající se efektem tohoto projektu neprokázala jeho statisticky významnou účinnost na pravidelné užívání tabáku ani kouření cigaret v posledním měsíci u skupiny žáků, která prošla preventivní intervencí (Faggiano et al., 2010). Věková hranice 14 let na začátku projektu EU-Dap (Faggiano et al., 2008, 2010) byla z důvodu raného užívání návykových látek u populace českých dětí posunuta na věk 12 let (tzn. 6. třída základní školy). "
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Kniha navazuje na tři monografie zabývající se školskou prevencí rizikového chování a zpracovává téma kvality a efektivity jako součást 15 let budovaného a vyvíjeného systému mezioborově a meziresortně ukotvené prevence. Autoři v úvodu představují základní rámec a kontext ve kterém jsou témata kvality a efektivity v České republice v prevenci rozvíjena. Důraz je v celé knize kladen právě na kontinuitu vývoje celého systému a vazbu témat kvality a efektivity na oblast intervencí, profesionálů a jejich vzdělávání i na praktické aspekty hodnocení. V první části knihy je proto detailně představen systém standardů kvality preventivních intervencí od vzniku pracovní verze v letech 2000-2001, přes první oficiální verzi standardů adiktologických preventivních interevencí, až po současnou verzi z roku 2012. Vedle toho je vysvětlen celý proces vzniku certifikací kvality a základní rámec jejich provádění i dalšího možného vývoje. Ve druhé části knihy jsou popsány praktické příklady realizace evaluací přípravy a procesu a na nich je vysvětlen a demonstrován základní repertoár možností, včetně aplikace smíšených výzkumných plánů. Třetí část knihy je pak věnována původnímu návrhu a originálnímu konceptu hodnocení profesní přípravy a erudice preventivních pracovníků. Celý koncept publikovaný poprvé v roce 2012 stojí na struktuře čtyřúrovňového modelu kvalifikačních stupňů pro hodnocení profesionálů v prevenci. Tento systém překonává jak bariéru resortních přístupů a různých legislativních regulací daných pro různé profese (pedagogy, psychology, lékaře atd.) a překonává též bariéru hodnocení různých kombinací vzdělávacích programů, osobní zkušenost a délku praxe atd. Poslední čtvrtá část knihy je pak věnována královskému tématu efektivity. Na příkladech jsou opět představany různé možnosti metodologického uchopení tématu (zvoleny byly příklady využívající kvaziexperimentální a experimentální výzkumné plány) u proběhlých úspěšných tuzemkých studií.
  First edited by Michal Miovský, 09/2015; Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Apolinářská 4, Praha 2 v NLN. s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny, Dykova 15, Praha 10.
 • Source
  • "The questionnaires were anonymous and the link between pre and post-questionnaires was assured by 9-digit individual code generated by the student (Faggiano et al., 2008; Galanti et al., 2007). "
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: We assessed the effectiveness of the LdP school-based smoking prevention programme. We undertook a cluster randomized controlled trial of 989 students aged 14-15years in 13 secondary schools located in Reggio Emilia, Italy. The intervention consisted of the "Smoking Prevention Tour" (SPT) out-of-school workshop, one in-depth lesson on one SPT topic, a life-skills peer-led intervention, and enforcement surveillance of school antismoking policy. Self-reported past 30-day smoking of>=20 or 1-19days of cigarette smoking (daily or frequent smoking, respectively) were recorded in 2 surveys administered immediately before and 18 months after the beginning of the programme. Analysis was by intention to treat. The effect of the intervention was evaluated using random effects logistic regression and propensity score-matching analyses." Past 30-day smoking and daily cigarette use at eighteen months follow-up were 31% and 46% lower, respectively, for intervention students compared to control students. Taking into account non-smokers at baseline only, daily smoking at eighteen months follow-up was 59% lower in intervention students than in controls. Past 30-day smoking in school areas was 62% lower in intervention students compared to controls. the LdP programme was effective in reducing daily smokers and in reducing smoking in school areas.
  Preventive Medicine 01/2014; 61. DOI:10.1016/j.ypmed.2014.01.004 · 3.09 Impact Factor
 • Source
  • "Unplugged is a social influence curriculum consisting of 12 1-hour sessions delivered weekly by class teachers (for more details, see [20]). It has been shown to reduce the use of tobacco, alcohol, and cannabis in the short term [21]. According to the leading theories of the social influence approach (social learning and social norms), drug use initiation is the result of social influence, from which adolescents can derive erroneous perceptions of frequency and acceptability of use. "
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: To investigate factors mediating the effects of a European school-based intervention (Unplugged) based on a social influence approach to youths' substance use. Schools in seven European countries (n = 143, including 7,079 pupils) were randomly assigned to an experimental condition (Unplugged curriculum) or a control condition (usual health education). Data were collected before (pretest) and 3 months after the end of the program (posttest). Multilevel multiple mediation models were applied to the study of effect mediation separately for tobacco, alcohol, and cannabis use. Analyses were conducted on the whole sample, and separately on baseline users and nonusers of each substance. Compared with the control group, participants in the program endorsed less positive attitudes toward drugs; positive beliefs about cigarettes, alcohol, and cannabis; and the normative perception of peers using tobacco and cannabis. They also increased in knowledge about all substances and refusal skills toward tobacco. Decreased positive attitudes toward drugs, increase in refusal skills, and reappraisal of norms about peer using tobacco and cannabis appeared to mediate the effects of the program on the use of substances. However, mediating effects were generally weak and some of them were only marginally significant. This study lends some support to the notion that school-based programs based on a social influence model may prevent juvenile substance use through the modification of attitudes, refusal skills, and normative perceptions.
  Journal of Adolescent Health 12/2013; 54(5). DOI:10.1016/j.jadohealth.2013.10.009 · 3.61 Impact Factor
Show more