Article

Being and feeling like a woman: respectability, responsibility, desirability and safe sex among women of Afro-Surinamese and Dutch Antillean descent in the Netherlands.

School of Anthropology, Oxford University, UK.
Culture Health & Sexuality (Impact Factor: 1.55). 08/2008; 10(6):547-61. DOI: 10.1080/13691050802003014
Source: PubMed

ABSTRACT The objective of this study was to describe and understand gender roles and the relational context of sexual decision-making and safe sex negotiation among Afro-Surinamese and Dutch Antillean women in the Netherlands. Twenty-eight individual in-depth interviews and eight focus group discussions were conducted. In negotiating safe sex with a partner, women reported encountering ambiguity between being respectable and being responsible. Their independence, autonomy, authority and pride inherent to the matrifocal household give them ample opportunity to negotiate safe sex and power to stand firm in executing their decisions. The need to be respectable burdens negotiation practices, because as respectable, virtuous women there would not be the need to use condoms. Respectable women will only participate in serious monogamous relationships, which are inherently safe. Women's desire to feel like a woman, 'to tame the macho-man' and constrain him into a steady relationship, limits negotiation space because of emotional dependency. Respectability seems to enforce not questioning men's sexual infidelity. In developing STI/HIV prevention programmes this ambiguity due to cultural values related to gender roles should be considered. Raising awareness of power differences and conflicting roles and values may support women in safe-sex decision-making.

0 Followers
 · 
103 Views
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Dit artikel beschrijft de evaluatie van Uma Tori, een soa/hiv preventie interventie voor vrouwen van Surinaamse en Antilliaanse afkomst in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. Er wordt beargumenteerd hoe verschillen in implementatie mogelijk samenhangen met effectiviteit. Dit artikel gaat ook vanuit de eerder uitgevoerde proces- en effectevaluatie in op mogelijke oorzaken voor de verschillen in het huidige gebruik van de interventie. Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat Uma Tori in Rotterdam nog steeds gebruikt wordt en is uitgebreid naar andere doelgroepen. Maar in Amsterdam is dit niet het geval. De interventie was gericht op het vergroten van bewustwording van seksuele risico’s en machtsverhoudingen binnen relaties en op het verbeteren van vaardigheden om bewuste keuzes te maken voor veilige seksuele relaties. Effecten van de interventie werden gemeten met een pre-post-test design. Daarnaast werd een procesevaluatie uitgevoerd met behulp van logboeken, focus groep discussies en interviews. De uitkomsten van de effectevaluatie lieten positieve effecten zien op kennis, risicoperceptie, subjectieve norm, seksuele assertiviteit en intentie om veilig vrijen te onderhandelen met de partner. Na de interventie gaven deelneemsters van Uma Tori aan meer met hun partners te communiceren over veilig vrijen. In Rotterdam waren de effecten het grootst. Uit de procesevaluatie bleken aanzienlijke verschillen in implementatie te bestaan tussen de drie steden, zoals de wervingstrategie voor deelnemers, de beschikbare middelen, tijd en ondersteuning voor implementatie. Uma Tori is geslaagd in het mobiliseren van vrouwengroepen van Antilliaanse en Surinaame afkomst in Nederland. De onderzoeksresultaten laten korte termijn veranderingen zien op het niveau van cognities, intentie tot veilig vrijen en seksuele communicatie, wat uiteindelijk kan bijdragen aan hun seksuele gezondheid. De verschillen in implementatie en effecten tussen de drie steden, suggereren dat de effecten samenhangen met de kwaliteit van implementatie. Om effectiviteit te waarborgen is het daarom raadzaam om al bij de interventieontwikkeling veel tijd te besteden aan bevorderen van participatie van alle betrokken partijen en een goede implementatie op grotere schaal.
  04/2012; 89(3). DOI:10.1007/s12508-011-0058-5
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: This study investigated commitment, sexual risk taking behavior and condom use among heterosexual men. The sample was 120 American Indian men ages 18-24 on the Fort Peck Reservation. Measures included sexual risk taking behaviors, attitude towards the relationship, discordance in perception of attitudes toward the relationship, and condom use. Inconsistent condom users comprised 57 % of the sample. Men with more than one sexual partner as well as men who reported inconsistent condom use reported less favorable attitudes toward their relationship. Discordant attitudes were observed in men who reported that their partner was more committed to the relationship then they were. This influenced having multiple sex partners. Inconsistent condom use decreased as respondents perceived an increasing level of partner's attachment to the relationship in comparison to themselves. Further examination of intimate partner relationship characteristics and how these dynamics influence sexual and reproductive health among American Indians is needed.
  Journal of Immigrant and Minority Health 06/2014; DOI:10.1007/s10903-014-0058-z · 1.16 Impact Factor
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Drawing on the recent work of Teitelman et al, this article explores the notion of gender-based power imbalances in the production of HIV risk. It focuses on the need to extend an understanding of gender-based power beyond the interpersonal realm and as a broader social problem, defined collectively within public arenas. The public arenas model is used to explore how gender-based power is currently defined and how its definitions can be expanded. We consider how HIV prevention policy solutions need to extend beyond interpersonal definitions to incorporate conceptions of gender-based power that include how broader social inequalities and power imbalances influence condom negotiations.
  ANS. Advances in nursing science 01/2013; 36(1):42-50. DOI:10.1097/ANS.0b013e3182807813 · 0.87 Impact Factor