Article

Modelling of fuzzy logic control system using the MATLAB SIMULINK program

Source: OAI

ABSTRACT Celem pracy było zbudowanie modelu regulatora w logice rozmytej dla układu dynamicznego na przykładzie odwróconego wahadła. Postawione zadanie zostało wykonane przy wykorzystaniu środowiska Matlab 2008 z modułami Simulink oraz Fuzzy Logic Toolbox. Uzyskane wyniki symulacji pokazują, że układ w logice rozmytej może zostać efektywnie wykorzystany do sterowania nieliniowym układem dynamicznym.

5 Bookmarks
 · 
952 Views

Full-text (2 Sources)

Download
189 Downloads
Available from
May 29, 2014