• [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Patiënten met primaire hypogammaglobulinemie worden gekenmerkt door recidiverende (bacteriële) infecties van de luchtwegen en het maag-darmkanaal. Substitutietherapie met intraveneus immunoglobuline heeft geresulteerd in een afname van frequentie en ernst van infecties. Intraveneuze immunoglobulinetherapie werd tot voor kort alleen in het ziekenhuis toegediend, hetgeen betekende dat de patiënt ten minste één dagdeel of zelfs een hele schooldag per twee tot vier weken kwijt was aan ziekenhuisbezoek. Tegenwoordig worden steeds meer patiënten thuis behandeld met intraveneuze immunoglobulineproducten. Voor de thuisbehandeling zijn drie aspecten van belang: de veiligheid van de patiënt, de verantwoordelijkheden van de betrokkenen en de vergoeding van de verzekeraar. Patients with primary hypogammaglobulinemia are characterised by recurrent (bacterial) infections of the respiratory tract and gastro-intestinal tract. Substitution therapy with intravenous immunoglobulin products has resulted in a decrease of the frequency and severity of infections. Usually intravenous immunoglobulin therapy is administered in the hospital. This means that the patient will be absent from school at least a daily period or one day every two to four weeks. Nowadays it is possible to treat these patients at home. Three aspects regarding home treatment are important: the safety of the patients, the responsibilities of all participating persons and reimbursement of the insurance company.
  Tijdschrift voor kindergeneeskunde 02/2002; 70(6):36-39. DOI:10.1007/BF03061368
 • [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: In de laatste decaden is zeer grote vooruitgang geboekt in de herkenning en mogelijkheden van behandeling van primaire immuundeficiënties. De grootste vooruitgang is echter geboekt op het gebied van het ontrafelen van de genetische basis en de moleculaire pathofysiologie van veel primaire immuundeficiënties. Aan de hand van de twee ernstigste vormen van antistofdeficiënties, de aangeboren agammaglobulinemie en de ‘common variable immunodeficiency disease’ (cvid) wordt ingegaan op klinische manifestaties en huidige behandeling van deze aandoeningen. De moleculair-genetische oorzaak van agammaglobulinemie is bij veel van de patiënten bekend. De genetische basis van de heterogene groep van cvid is complex en nog onbekend. Het ontrafelen van het basismechanisme van cvid is de grote uitdaging van de komende decade en moet inzicht mogelijk maken in het wisselende ziektebeloop en prognose, waardoor betere counseling van patiënt en familie mogelijk wordt. Within the last decades, major advances have been achieved in recognition and treatment of primary immunodeficiency disease. The greatest achievement however, is the identification of the genetic basis and molecular mechanisms of many of the primary immunodeficiency disorders. The clinical manifestations and treatment of the two most severe antibody deficiency disorders, agammaglobulinemia and common variable immunodeficiency disease (cvid), are discussed. The genetic cause of agammaglobulinemia is elucidated in the majority of cases. However, cvid is still a heterogeneous group of immunodeficiency diseases under complex genetic controls. Understanding the mechanisms is a major challenge for the coming decade and would allow insight in the disease and prognosis and counseling of patients and family.
  Tijdschrift voor kindergeneeskunde 02/2002; 70(6):40-46. DOI:10.1007/BF03061369
 • Source
  [Show abstract] [Hide abstract]
  ABSTRACT: Lung damage progression is the most frequent condition in patients with common variable immunodeficiency (CVID). Appropriate immunoglobulin dose adjustments and follow-up guidelines to evaluate this have not been well established. Objective: To assess the evolution of lung damage once stable residual serum levels of IgG over 600 mg/dl had been achieved. A prospective study was conducted in 24 adult patients consecutively diagnosed with CVID, with no previous intravenous immunoglobulin (IVIG) treatment. IVIG dose, total serum IgG level, bacterial infection rate, pulmonary function tests (PFTs) and high resolution computed tomography (HRCT) of the thorax were monitored over 2 years. Moreover, outcome data were determined by measurement of chronic pulmonary disease (CPD). IVIG dose variability (205-372 mg/kg/21 days) to obtain the required serum IgG levels was determined. Patients with CPD needed higher doses than those without CPD (p=0.045). A significant reduction in severe and mild infections/patient-year was observed during treatment. Overall, there were no changes in PFTs and HRCT scores in patients without CPD, but both improved in patients with CPD. An increase of over 15% in overall HRCT score was detected in two patients without evidence of impairment in either clinical status or PFT values. Residual levels of total IgG over 600 mg/dl may help prevent progression of lung damage in patients with CVID. Levels of IgG, clinical manifestations and PFTs seem sufficient for routine follow-up. HRCT examination of the thorax, at least biennially, may help to identify patients in whom lung injury is progressing even though they may remain symptom-free and with stable PFTs.
  International Immunopharmacology 07/2004; 4(6):745-53. DOI:10.1016/j.intimp.2004.02.011 · 2.47 Impact Factor
Show more