Article

Öğrencilerin Kesirlerle İlgili Kavram Yanılgıları

Eğitim ve Bilim / Education and Science; Cilt 32, Sayı 143 (2007); 79-88
Source: OAI

ABSTRACT Bu ara ştırma, ilköğretim 3. sınıf öğrencilerinin kesirlerle ilgili ortak yanlışlıklarını n gerisinde yatan kavram yan ılgılarını tespit etmek amacıyla yürütülmüş tür. Kesrin modeli, sembolü ve sözlü ifadesi (okunu şu) arasındaki ilişkinin anlaşılmasında, öğrencilerin kavram yanılgıları 3. sını f ö ğrencileri üzerinde teşhis testi yöntemi ile belirlenmeye çalışılmıştır (n=113). Öğ rencilerin kesirlerle ilgili kavram yan ılgıları analiz edilmiş, elde edilen bulgular değerlendirilerek bazı öneriler sunulmu ş tur.

0 Bookmarks
 · 
495 Views